Aan de zekere kant van de brandveiligheid

Bij brandveiligheid gaat het erom dat de wettelijk vastgelegde regels worden opgevolgd - en ook dat dat kan worden bewezen. Daarbij helpt de brandveiligheids-documanager, zoals bij een groot project in Stettin in Polen.

Uitzicht op het nieuwe winkel- en hotelcentrum Posejdon met de skyline van Setttin bij zonsopgang.

September 2019  I  4 minuten  I  brandbeveiliging

 

De gevolgen van een uitslaande brand zijn verschrikkelijk: elk jaar gaan er alleen al in Duitsland rond de 6 miljard euro in vlammen op.

Branden vernietigen elke dag het bestaan van velen en eisen helaas ook steeds opnieuw levens. Voor Spanje, Frankrijk, Duitsland en Polen telt het Center for Fire Statistics (CTIF) ongeveer 770.000 branden met 1400 doden per jaar.

Brandveiligheidsmaatregelen zijn al zo oud als de mensheid

Ook de beelden van de brandende Notre Dame in Parijs hebben ons er kort geleden nog nadrukkelijk aan herinnerd hoe snel een brand om zich heen kan slaan. Gelukkig vielen er geen doden en gewonden en de brand kon niet op omringende gebouwen overspringen - honderden jaren lang zijn er in steden als Parijs en Londen steeds opnieuw hele wijken op die manier in de as gelegd. 

Natuurlijk is vuur niet pas gevaarlijk sinds de mens in steden woont. Maar met de stedenbouw begint ook de geschiedenis van een systematische beveiliging tegen brand. Al in het oude Rome hadden ze een brandweer. Ook voor de eigenaren en bewoners van gebouwen bestonden er al vroeg verordeningen: de verplichting lederen blusemmers in huis te hebben of een boete als je niet aan de bluswerkzaamheden deelnam. Deze boete bedroeg omgerekend naar nu een goede 14.000 euro. En in de middeleeuwen zijn ze begonnen regels voor de bouw op te stellen. In veel steden was het bijvoorbeeld verboden stro op daken te leggen.

 

Notre Damme na de brand

Moderne brandwerende maatregelen voor de bouw

Ook nu woeden er jaarlijks wereldwijd miljoenen branden. Want voor het uitbreken van brand in huizen, openbare gebouwen of industriële complexen zijn er tegenwoordig meer redenen dan in de voorbije eeuwen: 

fouten bij de stroomvoorziening, gevaarlijke werkzaamheden die brand kunnen veroorzaken, onoplettendheid met apparaten of oververhitting van apparaten van mindere kwaliteit. Niet in de laatste plaats wordt daarom tegenwoordig de brandveiligheid al bij het plannen van de gebouwen meegenomen. Brandveilig bouwen heeft in Europa onder andere betrekking op de materialen, de onderdelen en de aanleg van vluchtwegen met blusinstallaties. Aangezien het helaas niet voor de volle honderd procent mogelijk is brand in gebouwen te voorkomen, heeft bij een brandsituatie het beperken van de schade de hoogste prioriteit. Brandwonden en dodelijke verwondingen moeten worden voorkomen en eigendommen moeten worden beschermd.  

Daarom is het alleen maar consequent dat in de meeste Europese landen normen voor openbare gebouwen zijn ontwikkeld. Als principe geldt daarbij dat brandmelders en sprinklersystemen, de vluchtwegverlichting en de schotten om alle kabels en buizen bij brand voor de volle 100 procent functioneel zijn. Niet alleen wanneer het gebouw net nieuw is, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Dat betekent echter ook dat als de normen en voorschriften van een land niet worden nageleefd, de eigenaren van de gebouwen zware straffen opgelegd krijgen.

 

Een goede brandveiligheid moet worden bewezen

Bouwvakker en voorman of werfleider in gesprek, een Hilti brandbeveiligingsproduct van Hilti wordt in hun handen gehouden.

Lokale voorschriften en internationale normen voor brandveiligheid bepalen daarom dat de brandveiligheidsoplossingen in openbare gebouwen regelmatig moeten worden gecontroleerd.  Ook het controleren en indien nodig naderhand aanbrengen van brandwerende maatregelen bij renovaties of wijzigingen in het gebruik van een gebouw zijn bij de wet vastgelegd.

Een uitgebreide documentatie is dus noodzakelijk. Deze beschermt bij een brand de eigenaar van het gebouw tegen juridische gevolgen en ondersteunt het management van het gebouw bij het in stand houden en vernieuwen van de passieve brandveiligheidsmaatregelen.

Een nauwkeurig bijgehouden documentatie is uiterst tijds- en arbeidsintensief voor de uitvoerende firma's, met name omdat ze vaak nog uit papier bestaat. Wanneer de documentatie echter niet klopt of als brandveiligheidsmaatregelen niet volgens de regels zijn uitgevoerd, dragen de eigenaren van de gebouw hiervoor de verantwoording. Zij verlangen daarom dat de brandveiligheidsdocumentatie door de uitvoerende firma aan hen wordt overhandigd. 

Bouwvakkers documenteren de ingebouwde brandbeveiligingsapparatuur met een tablet.

De Hilti Documentation Manager CFS-DM helpt bij het opstellen van de juiste documentatie wat betreft de brandveiligheid in de gebouwen van uw project, vanaf de planning en de bouw tot de inspectie en de afsluitende werkzaamheden. De software wordt via de Hilti cloud beschikbaar gesteld, wat betekent dat alle benodigde documenten altijd en overal ter beschikking staan. De toepassingen kunnen heel eenvoudig met smartphone-foto's worden gedocumenteerd. De software ondersteunt projectleiders, de bouwleiding en de aannemers ook op kantoor met een uitgebreide berichtgeving. Een inspectie door een deskundige in brandveiligheid wordt dan net zo goed voorbereid als het bewijs van de genomen brandveiligheidsmaatregelen tegenover een overheidsinstantie. 

BRANDVEILIGHEID VAN DE BOVENSTE PLANK VOOR POSEJDON

CAD-tekening van het buitenaanzicht van het nieuwe winkel- en hotelcentrum Posejdon in Setttin Polen.

Uitgebreide brandveiligheidsdocumentatie in prestige object in Stettin, Polen

Elektro-BUD, het grootste elektrovakbedrijf in Zachdniopomorskie, bouwt mee aan het "POSEJDON kantoor-, conferentie- en hotelcentrum" in Stettin. Het gebouw zal uiteindelijk twee hotels, een kantorenzone en een detailhandel- en servicegebied omvatten. Bovendien gaat het om een bijna-energieneutraal gebouw (NZEB - Nearly Zero Emission Building). Het voldoet nu al aan de toekomstige, strengere normen die op 1 januari 2021 in Polen hun intrede doen.

Een dergelijk groot project werpt veel uitdagingen op voor de communicatiemanager: alleen al voor de brandveiligheid is er sprake van meer dan 2000 kabeldoorvoeringen. Elektro-BUD gaat bij de brandveiligheid vanaf het eerste moment uit van kwaliteit. Zodat er aan de brandverordeningen zal worden voldaan, maakt Elektro-BUD gebruik van de brandveiligheidsproducten van Hilti.

Ook het opstellen van de brandveiligheidsdocumentatie vormt een uitdaging. Bij Elektro-BUD is besloten gebruik te maken van de Hilti Documentation Manager voor brandveiligheid. Want de documentatiemanager helpt de onderneming te voldoen aan de inspecties van de brandweer bij de overdracht van het gebouw. Het belangrijkste argument is echter dat de Hilti documentatiemanager Elektro-Bud tijd en geld bespaart. De software is betrouwbaar, eenvoudig in het gebruik en staat toe dat er wordt gewerkt volgens de normen van de brandverordening. De bouw moet tijdens het vierde kwartaal van 2019 zijn afgerond.

 

 

Dit vindt u misschien ook interessant

Gebruikte laboratoriumweegschaal voor het meten van de ingrediënten

De ankerverbeteraars van het chemielaboratorium

September 2019  I  3 minuten  I  deuveltechnologie, competentie

Van onderzoek tot productie: zo ontwikkelt Hilti chemische ankers.

Lees verder
Mannen buitenshuis bij Hilti Training

Meer competentie, meer veiligheid

September 2019  I  2 minuten  I  opleidingen

Gebruikerstrainingen verminderen veiligheidsrisico's.

Lees verder
Hilti-medewerker in het logistiek centrum met een arm scanner

Planning maken? Dit werkt het beste digitaal

September 2019  I  4 minuten  I  logistiek, digitalisering

In de logistiek, in de fabriek of op uw bouwplaats - digitale processen garanderen een betrouwbare resourceplanning.

Lees verder
Arbeiter mit Staubmaske und Staubabsaugung

Veiligheid en gezondheid

 

Wij zorgen voor meer veiligheid en efficiency op de bouwplaats

Lees verder