Wapeningsstaal zeven met PROFIS Engineering Suite

Goed advies, sterk verbonden

Achteraf aangebrachte wapeningsverbindingen juist ontwerpen

Achteraf aangebrachte wapeningsverbindingen zorgen voor economische en veilige verbindingen van beton met beton. De methode is geschikt voor het versterken van draagconstructies of het uitvoeren van renovaties en bouwkundige wijzigingen.

Dankzij verschillende ontwerpgrondslagen in combinatie met speciaal aangepaste injectiemortels kunnen met achteraf geplaatste wapening nu nieuwe wegen worden ingeslagen. In vier eenvoudige stappen kan het ontwerp van een wapeningsverbinding worden geoptimaliseerd wat betreft uitvoeringskosten, kwaliteitsspecificaties en bouwproces.

Wij adviseren u graag hoe u een achteraf aangebrachte wapeningsverbinding goed kunt ontwerpen en aanbesteden.

Tijdbesparing dankzij systeemoplossing

De complexiteit van het ontwerp en de uitvoering van achteraf aangebrachte wapeningsverbindingen neemt ook met de toenemende verscheidenheid aan producten en normen toe. Met de Hilti-systeemoplossing kunt u uw ontwerp optimaliseren. Door de Hilti-systeemoplossing te specificeren, verliezen uw partners in de toepassingsketen ook geen tijd en kunt u er zeker van zijn dat de constructie zal voldoen aan uw technische vereisten en kwaliteitseisen.

Stap 1:
Wapeningsverbindingen correct gebruiken

Stap 2:
Wapeningsverbindingen correct ontwerpen

Stap 3:
Het injectiesysteem veilig selecteren

Stap 4:
De systeemketen optimaal gebruiken en zorgen voor conformiteit en kwaliteit in de aanbesteding

Met onze ontwerpsoftware PROFIS Engineering kunt u stap één tot en met drie eenvoudig, nauwkeurig en conform de goedkeuring uitvoeren. De software omvat het volledige ontwerp tot en met de selectie van het juiste injectiesysteem. In stap vier kunt u een sjabloon vinden om te downloaden. Hiermee kunt u tijd besparen bij het zodanig opstellen van offertes dat de kwaliteit en conformiteit van de bevestiging is gewaarborgd.

Stap 1

Wapeningsverbindingen correct gebruiken

De standaardtoepassingen voor achteraf aangebrachte wapeningsverbinding zijn: 

Overlappende verbindingen

Eindverankeringen

Speciale oplossingen zoals afzonderlijke staven

Zogenaamde "dekbetonoplossingen" en ponsversterkingen behoren niet tot de wapeningsverbindingen omdat deze andere ontwerpnormen volgen, zelfs als in dit geval injectiesystemen worden ingezet. Meer informatie over afschuifverbindingen voor dekbeton en dragende versterkingen in de betonbouw vindt u op onze website.

Stap 2

Wapeningsverbindingen veilig ontwerpen

Alle ontwerpbenaderingen voor wapeningsverbindingen hebben voor- en nadelen wat betreft de toepassingsgebieden en het ontwerpresultaat. Indien deze niet voldoende zijn, biedt Hilti een andere ontwerpbenadering die voldoet aan EN 1992-1-1, het schoormodel.

Ontwerptip:
PROFIS Engineering Suite helpt om de achteraf aangebrachte wapeningsverbindingen te selecteren en te ontwerpen en de resultaten van de verschillende ontwerpbenaderingen te vergelijken.

Om een geschikte ontwerpbasis voor uw toepassing te vinden, kan Hilti u met de volgende vuistregel helpen:

Toepassing:
Overlapverbindingen, wapening voor eindsteunen van scharnierende componenten, wapeningsstaven onder drukbelasting en verankeringen voor het afdekken van de trekkrachtkromme, conform DIN EN 1992-1-1 (EC2) ontworpen.

Oplossing: 
Selecteer "overlappingen" of "eindverankering" en "EN 1992-1-1". Deze controle-informatie leidt in de regel vanwege de beperking van de toelaatbare hechtspanningen tot relatief grote verankeringslengtes.

Toepassing:
Bereken de stijve momentverbinding conform EN 1992-1-1 (EC2) zonder een overlappingslas met bestaande wapening toe te passen.

Oplossing: 
Selecteer “Eindverankering” en “EN – vakwerkanalogie” in de module Ingelijmde wapening (Post-Installed rebar) in Profis Engineering. Deze berekening is gebaseerd op een vakwerkmodel conform EN 1992-1-1 (EC2) voor raamwerkknooppunten.

Toepassing:
Ontwerp een stijve wapeningsverbinding met de verhoogde hechtsterkte van het Hilti-injectiemortel conform TR 069, maar ontwerp niet als overlapverbinding of eindverankeringen onder zuivere trekkracht.

Oplossing:
Selecteer "Eindverankering" en EOTA TR 069.

Onze gepatenteerde ontwerpmethode "Hilti-methode schoor" en "Hilti-methode eindverankering" in PROFIS Engineering biedt u een ontwerpoptie conform EN 1992-1-1 in verband met de daadwerkelijk mogelijke hechtsterkten van het Hilti-injectiesysteem. Een overzicht van de toepassings- en ontwerpnorm voor mogelijke verbindingen staat in de onderstaande tabel.

Stap 3

Het injectiesysteem veilig selecteren

De eenvoudigste manier om het juiste injectiesysteem te kiezen, is door alle toepassingsvoorwaarden in de PROFIS Engineering Suite in te voeren en het ontwerp uit te voeren.

HIT-HY 200

Snel uithardend injectiesysteem voor ontwerp conform EN 1992-1-1, EOTA TR 069 en schoormodel conform EN 1992-1-1. Dekt 80% van alle technische randvoorwaarden.

HIT-RE 500

Langzaam uithardende injectiemortel voor ontwerp conform EN 1992-1-1, EOTA TR 069 en schoormodel conform 1992-1-1. Voor standaardtoepassingen en daarbuiten (grote wapeningsdiameters d > 32 mm, diepe boorgaten en/of een groot aantal boorgaten (pneumatische mortelspuit).

HIT-FP 700

Snel uithardend injectiesysteem voor ontwerp conform EN 1992-1-1 en schoormodel conform 1992-1-1. Maximaal toegestane temperatuur van 500 °C. Het brandgedrag van de injectiemortel geeft verschillende ontwerpvoordelen bij brand ten opzichte van organische systemen op basis van hars.

HIT-CT 1

Snel uithardend injectiesysteem voor ontwerp conform EN 1992-1-1 en schoormodel conform EN 1992-1-1. Voor standaardtoepassing of toepassingen van bijzonder milieuvriendelijke beton-betonverbindingen, certificering conform LEED®, BREEAM®.

Verdere technische vereisten kunnen zijn: blootstelling aan brand, een ontwerplevensduur van 100 jaar en vermoeiing. Hier volgt een korte toelichting en hieronder staat een productoverzicht in verband met eventuele vereisten​.

Verdere technische vereisten

Gedetailleerde vergelijking van injectiemortels

Stap 4

Leer onze systeemketen beter kennen

Een achteraf aangebrachte wapeningsverbinding wordt niet alleen beperkt tot de juiste keuze van het injectiesysteem. Het is eigenlijk een systeemoplossing waarvan u de kwaliteit kunt beïnvloeden door een nauwkeurige aanbesteding.

Dit is mogelijk ook voor u interessant

Ask Hilti

Ask Hilti: De online-Engineering Community

Stel uw vragen of vergroot uw kennis met behulp van webinars, specialistische artikelen en whitepapers. Ontdek ons platform voor ontwerpers en ingenieurs!

Naar Ask Hilti
SafeSet installatie in betonnen vloer

Productieve installatie met SafeSet

U kunt nu veel eenvoudiger en sneller ankers en achteraf aangebrachte wapeningsverbindingen installeren dan ooit tevoren.

Naar SafeSet installatie
PROFIS Engineering

Software voor ontwerpen inclusief achteraf aangebrachte wapeningsverbindingen

PROFIS Engineering Suite is software die het ontwerpen en analyseren van structurele verbindingen, bevestigingen en achteraf aangebrachte wapeningsverbindingen sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren maakt. De software maakt automatisch gebruik van de laatste goedkeuringen en normen.

Nu de premium versie 30 dagen testen