Privacybeleid

HILTI DIENSTEN, WEBSITES en APPS

Overzicht

 

Hilti heeft niet alleen een reputatie voor het leveren van kwaliteitsproducten en uitstekende klantenservice, maar is ook toegewijd aan het beschermen van uw privacy in de onlinesfeer.

Uw privacy is belangrijk voor Hilti, dus of u nu nieuw bent bij Hilti of al langer klant bent, lees deze verklaring zorgvuldig door - en neem contact met ons op als u vragen hebt.

Als u een privacy kwestie, klacht of vraag hebt met betrekking tot onze elektronische of digitale diensten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming bij Hilti via ons webformulier.

U kunt uw informatie ook controleren en beheren via ons Privacy Dashboard.

In deze Privacy kennisgeving wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken wanneer u onze diensten, websites en apps bezoekt en/of zich bij ons registreert en welke keuzes wij bieden, waaronder hoe u toegang krijgt tot informatie en deze kunt bijwerken.

Tenzij anders vermeld, is Hilti AG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via de diensten, websites en apps waarop deze Privacy kennisgeving van toepassing is.

Het adres van ons hoofdkantoor is:

Hilti Aktiengesellschaft

Feldkircherstrasse 100,

9494 Schaan

LIECHTENSTEIN

Termen die in deze Privacy mededeling worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

Termen als "wij", "ons", "onze", enz. in deze Privacy kennisgeving verwijzen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke partijen (voortaan ook "Hilti" genoemd).

Termen als "u", "uw", "uw", enz. verwijzen naar u als persoon.

De term "persoonsgegevens" zoals gebruikt in deze Privacy kennisgeving betekent alle informatie - ongeacht of deze informatie door u werd ingevoerd, van u werd verzameld of op een andere manier werd verkregen - met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("datasubject"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals in ons geval een naam, bedrijf, een Hilti-identificatienummer of andere technische online-identifiers.

1.

Wie is verantwoordelijk voor de juiste behandeling van uw persoonsgegevens?

De partij die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens is Hilti AG als aanbieder van de diensten, websites en apps, in de meeste gevallen en afhankelijk van de gevraagde dienst gezamenlijk met een of meer van haar gelieerde ondernemingen.

Terug naar de inhoudsopgave

2.

2.

2.     Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze kennisgeving geldt voor alle Hilti-diensten, websites en apps die naar dit document linken.

Deze Privacy kennisgeving is niet van toepassing op diensten die door andere bedrijven of personen worden aangeboden, met inbegrip van producten of sites die aan u kunnen worden getoond in zoekresultaten, sites die Hilti-diensten kunnen bevatten, of andere sites die aan onze diensten zijn gekoppeld.

Onze Privacy kennisgeving dekt niet de informatiepraktijken van andere bedrijven en organisaties die onze diensten adverteren, en die cookies, pixeltags en andere technologieën kunnen gebruiken om relevante advertenties weer te geven en aan te bieden.

Terug naar de inhoudsopgave

3.     Welke soorten persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken wij?

Persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken en gebruiken in verband met de diensten, websites en apps omvatten niet alleen informatie die wij actief verzamelen terwijl u met ons communiceert, maar ook informatie die u aan ons verstrekt via de klantenservice, de Hilti-winkels en ons verkoopteam.

Betrokkene

Logboekinformatie en lokale opslag

Informatie over het apparaat

Locatie-informatie en unieke aanvraagnummers

GEBRUIKER van onze onlinediensten, websites en apps

- Gebruikersvoorkeuren (bv. voorkeurstaalinstellingen);

- Automatisch logbestanden voor probleemoplossing en veiligheidsdoeleinden (bv. om aanvallen van hackers af te weren);

- Logboek voor crashmeldingen, en in uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer zich storingen, fouten of veiligheidsincidenten hebben voorgedaan, kan een handmatige analyse van de logboeken worden uitgevoerd door ons of door onze bevoegde dienstverleners;

- Datum en tijdstip van het verzoek;

- Naam, URL en hoeveelheid overgedragen gegevens voor het opgevraagde bestand;

- Rapport waarin wordt aangegeven dat het ophalen is geslaagd of de reden voor het mislukken ervan;

- Type en versie van het besturingssysteem van de verzoekende computer (indien doorgegeven);

- Schermresolutie en kleurdiepte (indien doorgegeven);

- Type en versie van de gebruikte browser (indien doorgegeven);

- Taalinstelling en geïnstalleerde plugins op de gebruikte browser (indien doorgegeven);

- Cookies die uw browser uniek identificeren;

- IP-adres, besturingssysteem, browsertype, browserversie, browserconfiguratie;

- Naam van de internetprovider, en andere soorten computer- en verbinding gerelateerde informatie die relevant is voor het identificeren van uw type apparaat dat verbinding maakt met de website, het mogelijk maken van gegevensuitwisseling met u en uw apparaat, en het zorgen voor een handig gebruik van de diensten, websites en apps;

- URL en IP-adres van de website waarvandaan u toegang had tot, of werd doorverwezen naar onze website, inclusief datum en tijd;

- Bezochte sub pagina’s terwijl u op onze website bent, gevolgde links op de website, inclusief datum en tijd;

- Bezochte sub pagina’s, inclusief datum, tijd en doorgebrachte tijd op de pagina - op de apps;

- De volledige Uniform Resource Locator (URL) clickstream naar, via en van de website, inclusief datum en tijd;    

- Informatie over apparaat gebeurtenissen, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en verwijzende URL;

 

INGELOGDE KLANT

Als u de HILTI diensten, websites en apps gebruikt als geregistreerde gebruiker of klant, verzamelen, verwerken en gebruiken wij aanvullende gegevens (waaronder persoonsgegevens) zoals hieronder beschreven:

- Naam, titel en adres;

- Persoonlijke contactinformatie (telefoon, e-mail, fax, enz.);

- Loginnaam en wachtwoord;

- Hilti rekeningnummer;

- Serviceverzoeken en geplaatste orders;

- Winkelgeschiedenis, met inbegrip van open en voltooide transacties;

- Zoektermen ingevoerd;

- Diensten/producten die op de website zijn bekeken of waarnaar op de website is gezocht;

- Winkelwagen en betalingsinformatie;

- Nieuwsbriefabonnementen, inschrijving voor promoties, gebruik van speciale aanbiedingen;

- Toestemmingen, machtigingen, enz. verleend;

- Antwoorden op enquêtes, beoordelingen, ratings en andere vormen van feedback;

- De inhoud van alle communicatie die via onze diensten, websites en apps wordt verzonden, met inbegrip van alle informatie die in sociale gemeenschappen op de website wordt geplaatst of anderszins met Hilti en/of andere gebruikers wordt gedeeld, alsmede chatberichten en chattranscripties;

- Voor Crash rapport log, volgen we de UserID en het foutlogboek van de crash;

- Handmatige analyses die worden uitgevoerd om de stabiliteit van onze diensten, websites en apps te controleren en te waarborgen;

- Wij behouden ons tevens het recht voor om de logbestanden voor statistische doeleinden in geanonimiseerde vorm te evalueren. Geanonimiseerd betekent dat persoons- of klant gerelateerde gegevens zodanig worden gewijzigd dat de individuele informatie niet meer aan een persoon of een klant kan worden toegeschreven, althans slechts met een aanzienlijke en onevenredige investering van tijd, kosten en mankracht.

- Informatie over de geregistreerde gebruiker die tijdens het registratieproces is verstrekt, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie binnen een bedrijf of afdeling;

- Gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u inlogt als geregistreerde gebruiker;

Apparaat specifieke informatie (zoals uw hardware model, versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-ID's en mobiele netwerkinformatie, waaronder uw telefoonnummer). Hilti kan uw apparaat-ID's of telefoonnummer koppelen aan uw Hilti Account.

Feitelijke locatie, met behulp van verschillende technologieën om de locatie te bepalen, waaronder IP-adres, GPS (in bepaalde diensten en apps - de GPS-locatie van de smartphone/ het apparaat ALLEEN registreren wanneer een gebruiker deze gebruikt om een apparaat te scannen. We houden de GPS-locatie dan niet continu bij), en andere sensoren die Hilti bijvoorbeeld informatie kunnen verschaffen over apparaten in de buurt, Wi-Fi-toegangspunten en mobiele torens

Gedragsgegevens over de apps - d.w.z. welke acties heeft de gebruiker ondernomen, op welke knoppen heeft hij geklikt, enz. Dit zijn acties die door de gebruiker binnen een pagina worden ondernomen.

Bepaalde diensten bevatten een uniek toepassingsnummer. Dit nummer en informatie over uw installatie (bijvoorbeeld het type besturingssysteem en het versienummer van de toepassing) wordt naar Hilti verzonden wanneer u die dienst installeert of de-installeert of wanneer die dienst periodiek contact opneemt met onze servers, zoals voor automatische updates.

BEDRIJFSGEGEVENS

- Naam, adres, afdeling, contactinformatie en andere informatie in verband met een bedrijf dat u vertegenwoordigt en uw functie binnen dit bedrijf;

- Klantnummer;

- BTW nummer;

- Afleveradres;

- Zakelijk emailadres;

- Factuuradres;

- Ordernummer;

- Wachtwoord;

- Betalingsinformatie;

- Bankrekeninginformatie;

- Creditcardgegevens;

- Telefoonnummer van het bedrijf;

- Zakelijk mobiel telefoonnummer

 

- Bedrijf;

- Contacttaal;

- Klantenadviseur/ contactpersoon;

- Belang van de klant;

- Organisatieonderdeel;

- Deelname aan campagnes of evenementen;

- Postcode;

- Product Geschiedenis;

- Regio;

- Retourzendingen;

- Ordernummer

 

Wij zullen uw toestemming vragen alvorens uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden, voor zover dit wettelijk vereist is. Indien wij uw persoonsgegevens voor een nieuw of ander doel wensen te gebruiken, zullen wij u daarvan in kennis stellen en zullen wij deze gegevens alleen anders gebruiken indien dit vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving of indien u daarmee hebt ingestemd.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens bij Hilti is beperkt tot die personen die deze informatie nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen. Voor de hierboven genoemde doeleinden zal slechts een beperkt aantal personen binnen Hilti (bijv. personen in de verkoop-, ondersteunings-, juridische, financiële, IT- en boekhoudafdelingen, evenals bepaalde managers met toegewezen verantwoordelijkheid) toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Wanneer u contact opneemt met Hilti, bewaren wij een dossier van uw communicatie om u te helpen eventuele problemen op te lossen. Wij kunnen uw e-mailadres of telefoonnummer gebruiken om u te informeren over onze diensten, bijvoorbeeld over aanstaande wijzigingen of verbeteringen.

Afhankelijk van uw instellingen kan uw activiteit op andere Hilti-websites en -apps in verband worden gebracht met uw persoonlijke gegevens om de diensten van Hilti en de door Hilti geleverde advertenties te verbeteren.

Terug naar de inhoudsopgave

4.     Waarom en met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij verkopen, verhandelen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet.

Voor de doeleinden die in deze Privacy kennisgeving worden vermeld, maken wij uw persoonsgegevens bekend, dragen wij deze over of delen wij deze op een andere manier met andere entiteiten van de Hilti-groep, in de mate die in het volgende wordt beschreven of zoals door u in een specifieke context is overeengekomen (bv. wanneer u instemt met andere soorten gegevensoverdracht in verband met de inschrijving voor een specifieke dienst). Bij het delen van persoonsgegevens houden wij ons strikt aan de toepasselijke wetgeving.

Wij delen geen persoonlijke informatie met bedrijven, organisaties en personen buiten Hilti, tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

Toestemming: Wij zullen persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties of personen buiten Hilti wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben. Wij vereisen opt-in toestemming voor het delen van persoonlijke informatie.

Externe verwerking: Wij verstrekken persoonsgegevens aan onze externe dienstverleners onder passende instructies zoals nodig voor de respectieve verwerkingsdoeleinden, om specifieke taken namens ons en volgens onze instructies uit te voeren. Elke externe dienstverlener zal alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om zijn specifieke taken uit te voeren, en alleen om deze uit te voeren. Wij zullen ervoor zorgen dat elke externe dienstverlener op de hoogte is van deze plichten en zich eraan houdt. Wij zullen er ook voor zorgen dat elke externe dienstverlener uw persoonlijke gegevens niet minder beschermend behandelt dan vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat zij adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen op basis van onze instructies en in overeenstemming met onze Privacy kennisgeving en alle andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Wettelijke redenen: Dit omvat, zonder beperking, gevallen waarin wij verplicht zijn persoonsgegevens te delen op grond van de wet of een bindend bevel van rechtbanken, rechtshandhavingsinstanties of regelgevende instanties. Indien wij in een dergelijke context besluiten persoonsgegevens bekend te maken, zullen wij ook nagaan hoe wij de omvang van de bekendmaking kunnen beperken, bijvoorbeeld door de verstrekte informatie te redigeren.

Terug naar de inhoudsopgave

5.     Worden persoonsgegevens naar het buitenland doorgegeven?

De locaties waar Hilti gegevens opslaat, zijn gekozen om efficiënt te werken, om de prestaties te verbeteren en om redundanties te creëren om de gegevens te beschermen in geval van een storing of een ander probleem. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij in het kader van deze Privacy kennisgeving verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze kennisgeving en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, waar de gegevens zich ook bevinden.

Het is het beleid van Hilti om uw persoonsgegevens alleen te verwerken in landen waar de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als in de EU/EER. Het hoofdkantoor van Hilti is gevestigd in Liechtenstein, met servercentra in Zwitserland, en daarom verwerkt Hilti persoonsgegevens onder het EU-kaderbesluit inzake adequaatheid met betrekking tot Zwitserland.

Hilti heeft Technische en Organisatorische Maatregelen geïmplementeerd waarin de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en -procedures worden uiteengezet die Hilti ten minste neemt om de beveiliging van verwerkte persoonsgegevens, met inbegrip van gegevens in doorvoer, te handhaven en te beschermen. IT-processen bij Hilti zijn ontwikkeld in overeenstemming met de ISO 27001-norm.

Hieronder vindt u de verschillende leveranciers van onze derde partij:

Naam van de dienstverlener

Land

Activiteit

Juridisch kader/waarborgen voor overdrachten

AWS - Amazon Web Services

Ierland, Duitsland

Hostingcentrum

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

ELIC

Duitsland

 

Ontwikkeling van webpagina's en daarmee verband houdende onderhoudsactiviteiten

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Office365

Ierland

  

Activiteiten in verband met de webpagina

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Adobe Campagne Manager

Ierland

Webpagina configuratie en parametrisering

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

123Contactformulier

Duitsland

Schepper van webpagina gerelateerde formulieren 

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Delego

Ierland

Verwerken van kredietkaartinformatie en doorgeven van de informatie aan de betalingsproviders

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Salesforce

Duitsland

CRM

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Didomi

Frankrijk

CMP

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Conversio Market & Strategy GmbH

Germany

Customer feedback

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Gim

Duitsland

Feedback van klanten

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Psyma and Consultic GmbH

Germany

Customer feedback

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Seissmo - Markt und Forschung

Germany

Customer feedback

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

USP Management Consultancy

Netherlands

Customer feedback

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

 

Hilti ON!TRACK externe leveranciers:

Naam van de dienstverlener

Land

Activiteit

Juridisch kader/waarborgen voor overdrachten

LogMeIn

 

Ierland

Ondersteunende diensten

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

ServiceNow

Nederland

Ondersteunende diensten

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

GlobalLogic Worldwide Ltd

USA

Softwareontwikkeling

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Microsoft Azure Cloud Service: SQL Managed Instance, West-Europa

West-Europa

Opslag van gegevens

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Infoguard

Zwitserland

Ondersteunende diensten

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Trimble Information Technologies

India Private Limited

India

Supporting services

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Trimble Navigation Limited

USA

Supporting services

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Innominds Software Pvt. Ltd

India

Supporting services

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

SAP

Germany

Hosting or storage of data

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Atlassian

Australia

Storage of the data for support services

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

WalkMe

Germany

Collection or registration of

anonymized WalkMe usage data

Hosting or storage of the anonymized

data

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

Didomi

France

CMP

Contractuele, technische en organisatorische maatregelen

 

Voor meer details over onze uitgebreide lijst van Derden Leveranciers, gelieve ons te contacteren.

Terug naar de inhoudsopgave

6.     Waarom en hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Hilti verbetert voortdurend al haar Hilti-diensten, websites en apps om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de beschreven doeleinden in deze kennisgeving en/of zoals vereist of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, voor zover dit technisch mogelijk is.

De volgende tabel geeft een overzicht van de verwerkingsactiviteiten van Hilti-diensten, websites en apps met het doel van de gegevensverzameling, het type, de rechtsgrondslag en de toepasselijke gegevensbewaartermijnen.

Doeleinden van de verwerking

Type persoonsgegevens en informatie over gebruikte cookies (indien van toepassing)

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Bewaartermijn

Om onze diensten, websites en apps te leveren, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, om nieuwe diensten en apps te ontwikkelen en om Hilti en onze klanten te beschermen.

- Inlognaam en wachtwoord (gecodeerde opslag);

- Informatie over het gebruikersprofiel (d.w.z. voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres);

- Gebruikersvoorkeuren (bv. voorkeurstaalinstellingen);

- IP-adres, besturingssysteem, browsertype, browserversie, browserconfiguratie, naam van de internetprovider, en andere soorten computer- en verbinding gerelateerde informatie die relevant is om uw type apparaat te identificeren, verbinding te maken met de diensten, websites en apps, gegevensuitwisseling met u en uw apparaat mogelijk te maken, en een handig gebruik van de diensten, websites en apps te garanderen;

- Als u de mobiele versie van de diensten, websites en apps gebruikt: informatie over het besturingssysteem van uw mobiele apparaat, de gebruikte versie van de diensten, websites en apps, de naam van de internetprovider en andere soorten apparaat- en verbinding gerelateerde informatie die relevant is om de mobiele diensten, websites en apps te verbeteren, verbinding te maken met onze servers, synchronisatiediensten mogelijk te maken en te faciliteren en ondersteuning te bieden voor de mobiele apps;

- URL en IP-adres van de website van waaruit u toegang kreeg tot, of werd doorverwezen naar onze diensten, websites en apps, inclusief datum en tijd;

- Bezochte sub pagina’s en gebruikte functies bij het gebruik van diensten, websites en apps, gevolgde links vanuit de diensten, websites en apps, inclusief datum en tijd;

- De volledige Uniform Resource Locator (URL) klikstroom naar, via en vanuit de diensten, websites en apps, inclusief datum en tijd;

- Zoektermen ingevoerd;

- Toestemmingen en machtigingen

Rechtmatige belangen (art. 6, lid 1, onder f), GDPR)

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om u als klant te identificeren, om de prestaties van de website aan uw instellingen aan te passen en om uw gebruikerservaring aan te passen (apparaat type). Tegelijkertijd is deze informatie nodig om uw gegevens en onze systemen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en om de klantervaring aan uw kant voortdurend te verbeteren.

/ nodig voor de uitvoering van een contract (Art. 6 (1) (b) GDPR)

Bestelprocessen in het kader van uw contractuele relatie met Hilti, bijv. in de Hilti Online Shop, vereisen identificaties en veiligheidsmaatregelen om op onze servers te worden verwerkt en opgeslagen.

36 maanden

 

 

Om bestellingen van producten en diensten die op de diensten, websites en apps worden geplaatst, te vergemakkelijken en te verwerken.

- Bank- en boekhoudbescheiden van vennootschappen;

- Loginnaam en wachtwoord;

- Hilti rekeningnummer;

- Serviceverzoeken en geplaatste orders;

- Winkelgeschiedenis, met inbegrip van open en voltooide transacties;

- Zoektermen ingevoerd;

- Diensten/producten die op de website zijn bekeken of waarnaar op de website is gezocht;

- Winkelwagen en betalingsinformatie;

- Nieuwsbriefabonnementen, inschrijving voor promoties, gebruik van speciale aanbiedingen;

- Toestemmingen, machtigingen, enz. verleend;

- Antwoorden op enquêtes, beoordelingen, ratings en andere vormen van feedback;

- De inhoud van alle communicatie die via onze diensten, websites en apps wordt verzonden, met inbegrip van alle informatie die in sociale gemeenschappen op de website wordt geplaatst of anderszins met Hilti en/of andere gebruikers wordt gedeeld, alsmede chatberichten en chattranscripties.

Vereist voor de uitvoering van een contract (Art. 6 (1) (b) GDPR).

Bestelprocessen in het kader van uw contractuele relatie met Hilti, bijv. in de Hilti Online Shop, vereisen identificaties en veiligheidsmaatregelen om op onze servers te worden verwerkt en opgeslagen.

 

10 jaar na afloop van het contract

Waar van toepassing, om contracten op te stellen, uit te voeren of te beëindigen in verband met uw gebruik van onze diensten, trainingen, websites en apps, zoals bestellingen die via de Hilti Online Shop zijn geplaatst; Het uitvoeren van uw orderverwerking en levering in relatie met lokale vervoerder voor logistieke doeleinden; of het opstellen, uitvoeren of beëindigen van contracten in verband met serviceovereenkomsten, (bijv. On!Track app)

 

- Persoonsgegevens in contracten, mededelingen en zakelijke brieven

- BTW-registers en Douane- en Accijnzen

Voor logistieke doeleinden en levering van bestellingen:

- Bedrijfsgegevens (afleveradres, ordernummer, factuur)

Voor het gebruik van diensten, trainingen en de On!Track App:

- Naam en e-mailadres van de klant;

- Geolokalisatiegegevens, met inbegrip van de positie en de ID van het toestel, foto (als zodanig) (On!Track);

- Gegevens over de opslag- of werklocatie;

- Hilti ID;

- Professioneel telefoon- en alarmnummer;

- Verbindingsgegevens (IP-adressen, gebeurtenissen, logs)

Vereist voor de uitvoering van een contract (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR).

Bestelprocessen in het kader van uw contractuele relatie met Hilti, bijv. in de Hilti Online Shop, vereisen identificaties en veiligheidsmaatregelen om op onze servers te worden verwerkt en opgeslagen.

Wij verwerken technische gegevens in combinatie met persoonsgegevens om uw On!Track-diensten te leveren. Dit omvat anonieme geolokalisatie-informatie om bedrijfsmiddelen te lokaliseren op basis van de positie van het ontvangende apparaat.

 

Persoonsgegevens voor On!Track worden bewaard tot 60 dagen na beëindiging van het contract.

Voor logistieke doeleinden en de levering van bestellingen, alsmede ten behoeve van opleidingen, worden persoonsgegevens bewaard gedurende de looptijd van het contract en 10 jaar na beëindiging ervan.

Om uw vragen te beantwoorden en in te gaan op de verzoeken die u doet in verband met het verlenen van technische ondersteuning of andere klantendiensten en klantenchats (bijv. AskHilti).

- Naam en e-mailadres;

- Informatie over het gebruikte apparaat (browsertype, IP-adres en Java-versie);

- Datum en tijd van de chats;

- Inhoud van alle communicatie die via de chats (chat protocol) en AskHilti forum wordt verzonden;

- Hilti rekeningnummer;

- Hilti ID;

- Transcripties van online chats met onze klantendienst

Gewettigde belangen (art. 6, lid 1, onder f), GDPR):

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan het desbetreffende verzoek van de websitegebruiker waaraan anders niet kan worden voldaan. De verwerking is derhalve gerechtvaardigd op grond van legitieme belangen.

Zes maanden (voor kwaliteitscontrole en bewijsdoeleinden)

Om onze website gebruiksvriendelijker te maken en om inzicht te krijgen in het gebruiksgedrag van bezoekers aan onze website en gebruikers van onze apps en software, op pseudonieme basis en op meerdere apparaten, voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en om de inhoud van de website te kunnen afstemmen op individuele voorkeuren.

Om analyses uit te voeren en klantenonderzoek te doen, met inbegrip van algemeen marktonderzoek of onderzoek naar de behoeften en meningen van onze klanten over specifieke kwesties, het genereren van verkoop- en verkeerspatronen, en het analyseren van de doeltreffendheid van advertenties, zowel op anonieme basis (bv. door gegevens samen te voegen) als op individuele basis (indien wettelijk toegestaan).

- Inlognaam en wachtwoord (gecodeerde opslag);

- Informatie over het gebruikersprofiel (d.w.z. voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres);

- Gebruikersvoorkeuren (bv. voorkeurstaalinstellingen);

- IP-adres, besturingssysteem, browsertype, browserversie, browserconfiguratie, naam van de internetprovider, en andere soorten computer- en verbindingsgerelateerde informatie die relevant is om uw type apparaat te identificeren, verbinding te maken met de diensten, websites en apps, gegevensuitwisseling met u en uw apparaat mogelijk te maken, en een handig gebruik van de diensten, websites en apps te garanderen;

- Als u de mobiele versie van de diensten, websites en apps gebruikt: informatie over het besturingssysteem van uw mobiele apparaat, de gebruikte versie van de diensten, websites en apps, de naam van de internetprovider en andere soorten apparaat- en verbinding gerelateerde informatie die relevant is om de mobiele diensten, websites en apps te verbeteren, verbinding te maken met onze servers, synchronisatiediensten mogelijk te maken en te faciliteren en ondersteuning te bieden voor de mobiele apps;

- URL en IP-adres van de website van waaruit u toegang kreeg tot, of werd doorverwezen naar onze diensten, websites en apps, inclusief datum en tijd;

- Bezochte sub pagina’s en gebruikte functies bij het gebruik van diensten, websites en apps, gevolgde links vanuit de diensten, websites en apps, inclusief datum en tijd;

- De volledige Uniform Resource Locator (URL) klikstroom naar, via en vanuit de diensten, websites en apps, inclusief datum en tijd;

- Zoektermen ingevoerd;

- Toestemmingen en machtigingen

Toestemming (Art. 6 (1) (a) GDPR.

Toestemming is vereist als rechtsgrondslag voor klantenonderzoek met het oog op het uitvoeren van een aantal operaties zoals het voeren van reclame, marketingoperaties en het genereren van analyses en patronen.

Gewettigde belangen (Art. 6 (1) (f) GDPR.

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan het desbetreffende verzoek van de websitegebruiker waaraan anders niet kan worden voldaan.

De verwerking van persoonsgegevens is ook noodzakelijk voor het verzamelen van feedback om onze producten en diensten te verbeteren op basis van de ervaring en mening van de klant.

De verwerking is derhalve gerechtvaardigd op grond van legitieme belangen.

 

36 maanden

Om u in staat te stellen onze diensten, websites en apps te gebruiken als een geregistreerde gebruiker.

- Naam, titel en adres;

- Persoonlijke contactinformatie (telefoon, e-mail, fax, enz.);

- Loginnaam en wachtwoord;

- Hilti rekeningnummer;

- Serviceverzoeken en geplaatste orders;

- Winkelgeschiedenis, met inbegrip van open en voltooide transacties;

- Zoektermen ingevoerd;

- Diensten/producten die op de website zijn bekeken of waarnaar op de website is gezocht;

- Winkelwagen en betalingsinformatie;

- Nieuwsbriefabonnementen, inschrijving voor promoties, gebruik van speciale aanbiedingen;

- Toestemmingen, machtigingen, enz. verleend;

- Antwoorden op enquêtes, beoordelingen, ratings en andere vormen van feedback;

- De inhoud van alle communicatie die via onze diensten, websites en apps wordt verzonden, met inbegrip van alle informatie die in sociale gemeenschappen op de website wordt geplaatst of anderszins met Hilti en/of andere gebruikers wordt gedeeld, alsmede chatberichten en chattranscripties

Toestemming (Art. 6 (1) (a) GDPR.

Uitvoering van het contract en precontractuele maatregelen (Art.6 (1) (b) GDPR.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u precontractuele en contractuele diensten te verlenen en uw algemene klantenervaring te verbeteren.

Gewettigde belangen (Art. 6 (1) (f) GDPR.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om u als klant te identificeren, om de prestaties van de website aan uw instellingen aan te passen en om uw gebruikerservaring aan te passen (apparaat type). Tegelijkertijd is deze informatie nodig om uw gegevens en onze systemen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en om de klantervaring aan uw kant voortdurend te verbeteren.

Zolang de rekening actief is + 7 jaar

Om misbruik of illegaal gebruik van onze diensten, websites en apps te voorkomen Naleving van wettelijke verplichtingen, oplossen van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

- Naam, titel en adres;

- Persoonlijke contactinformatie (telefoon, e-mail, fax, etc.);

- Naam, adres, afdeling, contactinformatie en andere informatie met betrekking tot een bedrijf dat u vertegenwoordigt (indien van toepassing) en uw functie binnen dit bedrijf;

- Hilti rekeningnummer;

- BTW nummer;

- Serviceverzoeken en geplaatste orders;

- Winkelgeschiedenis, inclusief open en voltooide transacties;

- Informatie over het gebruikersprofiel;

- Winkelwagentje en betalingsinformatie;

- Informatie over software die van de website is gedownload;

- Automatisch loggen van bestanden voor probleemoplossing en beveiligingsdoeleinden (bijv. om hackeraanvallen af te weren);

- Logboek voor crashmeldingen, en in uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer zich storingen, fouten of veiligheidsincidenten hebben voorgedaan, kan een handmatige analyse van de logboeken worden uitgevoerd door ons of door onze bevoegde dienstverleners;

- Datum en tijdstip van het verzoek;

- Naam, URL en hoeveelheid overgedragen gegevens voor het opgevraagde bestand;

- Rapport waarin wordt aangegeven dat het ophalen is geslaagd of de reden voor het mislukken ervan;

- Type en versie van het besturingssysteem van de verzoekende computer (indien doorgegeven);

- Schermresolutie en kleurdiepte (indien doorgegeven);

- Type en versie van de gebruikte browser (indien doorgegeven);

- Taalinstelling en geïnstalleerde plug-ins op de gebruikte browser (indien doorgegeven);

- Cookies die uw browser uniek identificeren.

IT-beveiligingsmaatregelen en naleving van een wettelijke verplichting (Art. 6 (1) (c) GDPR).

Voor de verwerking van bestellingen en de toegang tot uw gegevens, bijvoorbeeld in het kader van uw contractuele relatie met Hilti, zijn identificaties en veiligheidsmaatregelen vereist die op onze servers moeten worden verwerkt en opgeslagen.

 

Logbestanden worden na 90 dagen gewist

Of u in aanmerking komt voor bepaalde soorten aanbiedingen, producten of diensten.

- Naam, titel en adres;

- Persoonlijke contactinformatie (telefoon, e-mail, fax, enz.);

- Naam, adres, afdeling, contactinformatie en andere informatie met betrekking tot een bedrijf dat u vertegenwoordigt (indien van toepassing) en uw functie binnen dit bedrijf;

- Hilti rekeningnummer; BTW nummer;

- Dienstverzoeken en geplaatste orders; Winkelgeschiedenis, inclusief open en voltooide transacties;

- Gebruikers profiel informatie;

- Bevestiging dat u een particuliere of een professionele gebruiker bent;

- Abonnementen op nieuwsbrieven, inschrijvingen voor promoties, gebruik van speciale aanbiedingen, enz.

- Toestemmingen, machtigingen, enz. verleend;

Toestemming (Art. 6 (1) (a) GDPR).

Gewettigde belangen (Art. 6 (1) (f) GDPR: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat wij u nauwkeurige informatie verstrekken over uw aangekochte producten of diensten en om uw gebruikerservaring te personaliseren.

90 dagen

Om met u te communiceren over andere zaken (bijvoorbeeld om u herinneringen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, ondersteunende en administratieve berichten of servicebulletins te sturen).

- Emailadres

- Land

- Taal

- Datum laatste contact

- Mobiel telefoonnummer

- Hilti ID

Gewettigde belangen (art. 6, lid 1, onder f), GDPR):

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het gebruik van onze diensten, websites en apps die anders niet kunnen worden vervuld. Daarom is de verwerking gerechtvaardigd op grond van gerechtvaardigde belangen.

Zolang het account actief is + 7 jaar

Om u informatie te verstrekken over producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn, uitgevoerd via traditionele post, e-mail, telefoon, fax, nieuwsbrief, sms/-sms en mms-berichten, met inbegrip van het periodiek versturen van promotiemateriaal over producten, diensten en promoties van Hilti dat specifiek aan u is gewijd (direct marketing);

Voor het beheer van enquêtes, wedstrijden, prijstrekkingen of andere activiteiten of evenementen waaraan u vrijwillig hebt deelgenomen.              

- Emailadres

- Land

- Taal

- Toestemmingsstaat met datum

- Datum laatste contact

- Mobiel telefoonnummer

- Hilti ID

Toestemming (Art. 6 (1) (a) GDPR.

Gewettigde belangen (Art 6 (1) (f) GDPR.

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om de klant te informeren over evenementen waarvoor hij belangstelling zou kunnen hebben en om occasioneel activiteiten te ontplooien (bv. enquêtes over de kwaliteit van de producten).

3 jaar na het laatste direct marketingcontact

 

 

 

 

12 maanden na afronding van de enquête

 

Terug naar de inhoudsopgave

7.     Welke privacy-keuzes hebt u?

Dankzij uw vertrouwen kunnen onze diensten, websites en apps beter voor u werken. We houden het privé, veilig en geven u de controle over uw voorkeuren.

Wij streven ernaar onze diensten, websites en apps te onderhouden op een manier die informatie beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging. Daarom is het mogelijk dat we, nadat u informatie van onze diensten, websites en apps hebt verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve servers verwijderen en dat we informatie pas na bepaalde termijnen uit onze back-upsystemen verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (zie pt. 6).

Wanneer u zich registreert op onze online platforms, kunt u ervoor kiezen om u aan te melden voor marketinginformatie die door Hilti wordt aangeboden. Door u in te schrijven voor marketinginformatie kunt u uw uitdrukkelijke toestemming geven waarbij u ermee instemt dat de door u verstrekte gegevens (bijv. uw e-mailadres) door Hilti kunnen worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor de regelmatige verzending van schriftelijke elektronische communicatie met bedrijfs-, product- en diens gerelateerde informatie, zoals nieuws over nieuwe Hilti-producten of Hilti-diensten of over Hilti-marketingcampagnes (bijv. wedstrijden, kortingen, promoties), over veranderingen binnen het bedrijf of om u uit te nodigen voor klantenenquêtes (bijv. over klanttevredenheid of klantbehoeften).

In onze B2B business kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw telefoonnummer via onze klantenservice , uw Preference Center, of uw verkoopadviseur.

U kunt uw Hilti-diensten, websites en apps cookies en soortgelijke technologieën bekijken en bewerken via ons Cookie Setting Dashboard. Zie punt 9 voor meer informatie.

U kunt te allen tijde de instellingen voor uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer in uw Hilti-account wijzigen en aanpassen. U hebt toegang tot uw Hilti-account via uw klantprofiel nadat u zich op onze website hebt geregistreerd of door te klikken op de link "Voorkeurscentrum" in elke e-mail die wij u sturen.

U kunt te allen tijde via ons webformulier contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Indien u uw toestemming voor een verwerkingsactiviteit intrekt, behoudt Hilti zich het recht voor om uw persoonsgegevens verder te verwerken en te gebruiken voor zover dit wettelijk vereist of toegestaan is, bv. om uw afmelding te beheren of een over layer cookie in te stellen om uw cookie-instellingen te respecteren. 

U kunt uw marketingvoorkeuren op elk moment instellen via het Hilti Preference Center of via de klantenservice .  Wij slaan die informatie op samen met uw account of Hilti-ID en passen die toe wanneer u Hilti-diensten, websites en apps gebruikt en als wij elektronische schriftelijke communicatie naar u sturen.

U hebt het recht om als natuurlijke persoon de volgende rechten uit te oefenen:

Recht van verzet: u hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, zonder formele vereisten, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hilti, indien deze verwerking gebeurt om de legitieme belangen van Hilti of een derde partij te behartigen. U hebt ook het recht om, zonder formele vereisten, bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Als u bezwaar maakt tegen marketingdoeleinden, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel. (Art. 21 GDPR)

Recht op toegang: u hebt het recht om van Hilti bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien dat het geval is, toegang te krijgen tot de verwerkte persoonsgegevens, zoals, maar niet beperkt tot, de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens. (Art. 15 GDPR)

Recht op rectificatie: u hebt het recht om van Hilti de rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen (art. 16 GDPR). U kunt uw persoonsgegevens ook via uw Hilti-account bewerken.

Recht op wissen ("recht om te worden vergeten"): U hebt het recht om van Hilti te verkrijgen dat uw persoonsgegevens worden gewist wanneer de in Art. 17 GDPR van toepassing zijn. (Art 17 GDPR)

Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om van Hilti beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer de onder Art. 18 GDPR van toepassing zijn (de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking is onwettig, Hilti heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie van de legitieme gronden). (Art 18 GDPR).

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om de door Hilti verwerkte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en u hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van Hilti aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer de toepasselijke gronden van toepassing zijn (Art 20 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen: als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de GDPR verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (zie punt 11 hierna). (Art. 77 GDPR)

Recht om toestemming in te trekken: Indien wij toestemming van u verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. (Art. 7 DS-GVO)

Voor meer informatie over deze rechten kunt u terecht op de officiële website van de EU.

Terug naar de inhoudsopgave

8.    Wat doen wij nog meer om uw persoonsgegevens te beschermen?

Hilti begrijpt het belang van informatie- en gegevensbeveiliging en wij willen dat uw surf- en aankoopervaring bij ons zo veilig mogelijk is.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij redelijke en geavanceerde beveiligingen en voorzorgsmaatregelen ingevoerd, met inbegrip van technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, onwettige of toevallige vernietiging en onopzettelijk verlies, zowel in een online als offline context. Het personeel van Hilti is opgeleid en verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens die toegankelijk zijn tijdens de uitoefening van hun functie te beschermen. 

Bijvoorbeeld:

- Wanneer u onze website gebruikt, wordt de communicatie met uw browser gecodeerd met behulp van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Dit betekent dat wanneer u onze website gebruikt, de persoonlijke gegevens die u tijdens het registratie- en aanmeldproces verstrekt, worden gecodeerd voordat ze over het internet worden verzonden.

- wij toetsen de integriteit van onze informatieverzamelings-, opslag- en verwerkingspraktijken, met inbegrip van fysieke beveiligingsmaatregelen, om ons te wapenen tegen ongeoorloofde toegang tot systemen.

- beperken wij de toegang tot persoonlijke informatie voor Hilti-medewerkers, contractanten en agenten op basis van een "need to know"-benadering om de informatie voor ons te verwerken. Betrokken partijen zijn onderworpen aan strikte contractuele geheimhoudingsverplichtingen en kunnen worden gestraft of ontslagen indien zij deze verplichtingen niet nakomen.

Deel online of via mobiele apps alleen persoonlijke informatie die u goeddunkt, in de wetenschap dat geen enkele organisatie of haar systemen altijd 100% veilig kunnen zijn.

Voor het gebruik van kredietkaartgegevens is altijd uw uitdrukkelijke toestemming vereist.

Het beveiligingsniveau neemt aan uw kant wel toe als u zich afmeldt (logout) wanneer u klaar bent met het gebruik van inlog beveiligde delen van de Hilti-diensten, websites en apps.

Terug naar de inhoudsopgave

9.     Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën in verband met onze diensten, websites en apps zoals hieronder beschreven en in ons Cookie-instellingen Dashbord.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website of app bezoekt. In het geval van technische cookies helpen ze ons om informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal of uw voorkeursmenu-instelling. Bijna al onze diensten, websites of applicaties vereisen cookies, we informeren u hierover binnen elk van hen, afhankelijk van de gebruikte soorten cookies.

U kunt een lijst bekijken van de soorten cookies die door Hilti worden gebruikt en ook zien hoe Hilti en onze partners cookies gebruiken in advertenties in ons cookiebeleid, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw privacy beschermen bij ons gebruik van cookies en andere informatie.

Afhankelijk van uw cookie-instellingen kunnen wij de gegevens (inclusief persoonsgegevens) gebruiken om het gedrag van klanten en gebruikers te analyseren, maar ook om de behoeften en meningen van klanten en gebruikers in verschillende aspecten te evalueren, om onze verkoop- en bedrijfsverkeersstructuren te optimaliseren en om de impact van specifieke reclamemaatregelen te analyseren.

U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden geblokkeerd of dat een bepaald niveau van personalisatie wordt gekozen. Het is echter belangrijk te onthouden dat veel van onze diensten mogelijk niet goed werken als uw cookies zijn uitgeschakeld. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat we uw taalvoorkeuren niet onthouden.

Door ons cookie-instellingen dashboard te gebruiken, kunt u kiezen of wij gepersonaliseerde gebruiksgegevens (zoals bezochte sub pagina’s terwijl u op onze diensten, websites en apps bent, winkelgeschiedenis, inclusief geopende en voltooide transacties, ingevoerde zoektermen, bekeken of gezochte diensten/producten op onze websites en apps; winkelwagen- en betalingsinformatie) in sommige gevallen, vanaf meerdere apparaten, mogen verzamelen en, als onderdeel van het aanmaken van klant- en gebruikersprofielen, mogen combineren met andere persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld of zullen verzamelen als onderdeel van onze zakelijke relatie, uitvoering of beëindiging van contractuele relaties (bijv. naam en officieel adres, bestel- en aankoopgeschiedenis, uw branchevereniging) en, indien van toepassing en afzonderlijk door u toegestaan, gepersonaliseerde gebruiksgegevens met betrekking tot uw gebruik van andere Hilti-producten en -diensten (bijv. Hilti-software of Hilti-apps).  

 

INFORMATIE OVER ONZE COOKIES

Deze Cookie Notice beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken door gebruik te maken van cookies en soortgelijke technologieën in verband met het gebruik van onze web- en mobiele platforms.

Essentiële cookies

Voor cookies en soortgelijke technologieën die essentieel zijn om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren (bijv. sessiecookies, authenticatiecookies en gebruikersbeveiligingscookies), is uw toestemming niet nodig.
Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën, zonder uw toestemming te vragen, voor de volgende doeleinden:

- Om uw voorkeuren te onthouden, b.v. voorkeurstaal, voorkeurinhoud

- Om uw sessie op ons platform veilig te beheren, bv. om de log-in voor geregistreerde gebruikers actief te houden gedurende de hele sessie

- Om de inhoud van uw winkelmandje op te slaan tijdens de huidige en voor toekomstige sessies op Hilti-websites en mobiele apps

- Om de interactie van de gebruiker met het platform vast te leggen, bv. om problemen te identificeren die u tijdens het gebruik van onze diensten hebt ondervonden

Onze vertrouwde tracking- en reclamepartners

Bij Hilti gebruiken we first- en third-party cookies. Gedetailleerde informatie over onze cookies en partners vindt u door hier te klikken.

Terug naar de inhoudsopgave

10.     Links naar andere websites

Onze diensten, websites en apps kunnen links bevatten naar andere diensten, websites en apps die interessant zijn, zodra u deze links hebt gebruikt verlaat u ons dienstengebied. Wanneer u dergelijke andere diensten, websites en apps bezoekt, dient u voorzichtig te zijn en de privacyverklaring te bekijken die van toepassing is op de app of website in kwestie. Hilti kan en wil geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke andere websites, de inhoud van dergelijke diensten, websites en apps en hun privacy beleid, noch onderschrijven wij deze.

Terug naar de inhoudsopgave

11.     Naleving van en samenwerking met regelgevende instanties

Wij evalueren regelmatig de naleving van onze Privacyverklaring. Wij werken nauw samen met de Gegevensbeschermingsautoriteit van Liechtenstein, waar Hilti haar hoofdkantoor heeft. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit van Liechtenstein of u kunt een klacht indienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit in een EU- of EER-lidstaat, bv. uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Wij raden u aan een verzoek in te dienen of uw bezorgdheid direct schriftelijk kenbaar te maken bij: nl-dpo@hilti.com. De functionaris voor gegevensbescherming is het aangewezen aanspreekpunt voor elke kwestie in verband met gegevensbescherming.

Terug naar de inhoudsopgave

12.     Hoe worden wijzigingen in deze Privacy kennisgeving meegedeeld?

Onze activiteiten veranderen voortdurend, wat betekent dat onze Privacy kennisgeving van tijd tot tijd zal worden bijgewerkt. Gelieve deze Privacy kennisgeving van tijd tot tijd te raadplegen om er zeker van te zijn dat u zich kunt vinden in de wijzigingen die wij hebben moeten aanbrengen.

Wij zullen uw rechten op grond van deze Privacy kennisgeving niet inperken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen alle wijzigingen in deze Privacy kennisgeving bekendmaken en, indien de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen wij een meer opvallende kennisgeving tot individuele kennisgeving per e-mail verstrekken.

Terug naar de inhoudsopgave

13.     Neem contact met ons op

Uw feedback is altijd welkom. Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacy praktijken of uw online privacy, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Terug naar de inhoudsopgave