Hilti EPD library and low VOC construction materials for green building

MILIEUVRIENDELIJK BOUWEN

Innovatieve oplossingen voor duurzame en gecertificeerde projecten

Dient u te bouwen volgens de laatste milieuregelgeving? Wilt u punten verdienen voor groene bouwprogramma's zoals LEED en BREEAM?

Wij zijn uw partner voor het bouwen met door derden gecertificeerde oplossingen om gezondheids- en milieunormen na te leven. Bovendien profiteert u van makkelijke, toegankelijke en uitgebreide documentatie die het leveren van duurzame projecten eenvoudiger dan ooit maakt.

ONZE MILIEUVRIENDELIJKE BOUWOPLOSSINGEN KUNNEN U HELPEN BIJ:

13 x

LEED-PUNTEN
Voor gezond en milieuvriendelijk bouwen.

14 x

BREEAM-PUNTEN
Voor luchtkwaliteit in binnenruimten, verantwoorde inkoop en het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact.

7 x

WELL-PUNTEN
Voor de certificering voor de gezondheid en welzijn van de mens tijdens het bouwen.

11 x

DGNB-PUNTEN
Voor veilige chemicaliën en de luchtkwaliteit binnenshuis.

Image alt text (optional)

CREDITS VOOR MILIEUVRIENDELIJK BOUWEN

Productverklaringen voor certificering

Om u te helpen met het verkrijgen van certificeringen voor duurzaam bouwen, bieden we bijna 300 productverklaringen, van environmental product declarations (EPD's) tot certificaten voor volatile organic compound (VOC). Deze omvatten al onze productgroepen, inclusief brandbeveiliging en chemische ankers.

U vindt deze verklaringen op de betreffende productpagina van onze online catalogus, maar u kunt ook zoeken op onze website op documenttype. Mocht het door u gewenste document niet beschikbaar zijn, neem dan contact met ons op.

DE BELANGRIJKSTE DUURZAME BOUWCERTIFICATEN

Milieuproductverklaringen

Documentatie die door een derde partij is goedgekeurd over de milieueffecten van een product gedurende zijn hele levenscyclus, met daarbij de vermelding van de CO2-voetafdruk.

EPD's downloaden

Certificaten voor volatile organic compound (VOC)

Goedgekeurde certificering betreffende alle verontreinigende stoffen die in een product aanwezig zijn of vrijkomen, en informatie over de vraag of deze binnen de toelaatbare grenzen liggen.

VOC-certificaten downloaden

Cradle to Cradle®-materiaalcertificaten

Onafhankelijk geverifieerde certificering over het effect van bouwproducten op de menselijke gezondheid en het milieu.

Download C2C MHC's

Onze duurzame documentatie omvat:

 

LEED

WELL

BREEAM

DGNBVolatile organic compound (VOC)
Certificaten van VOC-gehalte/emissiesRelevante productgegevens betreffende het milieu
Environmental Product Declaration (EPD)
Levenscyclus-analyse

 

 Gegevens over de productconditie
Cradle to Cradle®-Materiaalgezondheidscertificering
Health Product Declaration (HPD)
Fabrikant inventaris
REACH conformiteit
Beperkte stoffen

 Materiaal efficiëntie
Gerecycled materiaal
Recyclebare materialen

     Verantwoorde inkoop en productie
UN Global Compact MVO
ISO 14001-certificering

 

 
Image alt text (optional)

WAAROM DUURZAAM BOUWEN?

Draag bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het vergroten van de aantrekkelijkheid van een gebouw

Verantwoord bouwen is een belangrijke strategie om de klimaatverandering aan te pakken en de koolstofemissies te verminderen. Investeren in energiebesparende en andere klimaatvriendelijke technologieën helpt bij het creëren van een gezonde woon en werk omgeving.

Tegelijkertijd bieden de certificeringen voor duurzaam bouwen transparantie met betrekking tot de milieuvriendelijkheid van gebouwen. Mogelijke voordelen zijn onder meer lagere exploitatiekosten van het gebouw dankzij alternatieve energiebronnen en mogelijk hogere bouwwaarden en investeringsrendementen.

ONS DUURZAME CONCEPT

Duurzaamheid is een kerndoelstelling van Hilti. We willen namelijk tegen 2023 klimaatneutraal zijn. Daar dragen initiatieven omtrent productrecycling en vrijwilligersprogramma's voor medewerkers aan bij. 

Lees meer over duurzaamheid bij Hilti

AFVALPREVENTIE DANKZIJ BIM DIENSTEN

Door uw project te plannen en te modelleren met behulp van Building Information Modeling (BIM) kunt u bouwafval minimaliseren en heeft u controle over de kosten. 

Ontdek de voordelen van BIM

ONS ONLINE ENGINEERING FORUM

Stel vragen, lees technische artikelen over planningsonderwerpen en bekijk on-demand webinars of volg cursussen voor permanente educatie - allemaal op het Ask Hilti Forum.

Registreer bij Ask Hilti