Identificatie van gebruiker en wachtwoord beveiliging

Gebruikersidentificatie en -wachtwoorden van Hilti worden vertrouwelijk behandeld. U kunt ook Apple's Touch ID gebruiken voor gebruikersidentificatie volgens de richtlijnen van Apple en aanbevelingen die Apple van tijd tot tijd beschikbaar stelt. Let op: in dat geval zijn uw vingerafdrukgegevens gecodeerd, alleen op uw apparaat opgeslagen en beveiligd met een sleutel die alleen beschikbaar is voor de Secure Enclave. Uw vingerafdrukgegevens worden alleen door de Secure Enclave gebruikt om te controleren of uw vingerafdruk overeenkomt met de geregistreerde vingerafdrukgegevens. Het kan niet worden geopend door het besturingssysteem op uw apparaat of door toepassingen die erop worden uitgevoerd. Het wordt nooit opgeslagen op de Apple-servers, er wordt nooit een back-up van gemaakt op iCloud of ergens anders en het kan niet worden gebruikt om te matchen met andere vingerafdrukdatabases.

Het overdragen of delen van uw toegewezen gebruikersidentificatie en wachtwoordinformatie is ten strengste verboden. Elke overtreding van dit verbod zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van de toegang tot de website van Hilti en tot aansprakelijkheid van Hilti voor alle schade die het gevolg is van een dergelijke schending. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het activeringswachtwoord te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. U bent verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in uw gebruikersidentificatie en wachtwoord.