MEER COMPETENTIE, MEER VEILIGHEID

Gebruikerstrainingen verminderen veiligheidsrisico’s

Mannen buitenshuis bij Hilti Training

September 2019  I  2 minuten  I  opleidingen

 

Hilti biedt trainingen op het gebied van brandveiligheid, ankertoepassingen en achteraf te plaatsen wapeningen  om een foutloze, productieve voortgang van het werk te ondersteunen en juridische consequenties als gevolg van klachten te beperken.

10 tot 12 weken – zo lang wacht een aannemer volgens recente onderzoeken gemiddeld op een dakdekker, een metselaar of een elektricien. De situatie is vergelijkbaar bij andere bouwactiviteiten. Dit is natuurlijk in de laatste plaats niet te wijten aan de bouwhausse van de afgelopen jaren. Een andere belangrijke factor is het enorme tekort aan geschoolde werknemers waar de bouwsector al vele jaren over klaagt. Aan de ene kant heeft opleiding in de bouwsector geen positief imago – ondanks de relatief goede beloning van de trainees. Aan de andere kant komt het aspect „training en opleiding“ veel te kort. Geschoolde medewerkers zijn zeer gewild. Desalniettemin ontvangen zij zelden verdere of verdiepende training. Nog erger ziet het er voor ongeschoolde werknemers uit: vaak krijgen zij vanwege tijds- en kostenoverwegingen na het eerste inwerken geen verdere gespecialiseerde opleiding meer. Doordat dit al lang meer niet als echt noodzakelijk werd beschouwd, wordt tegenwoordig het productiviteitspotentieel niet ten volle meer benut.

Twee mannen in gesprek

Gevaarlijke mix: ongeschoolde werknemers onder tijdsdruk

Het gevolg is dat ongeschoolde of verder te weinig geschoolde werknemers langzamer en minder efficiënt werken dan collega’s die nieuwe, productieve oplossingen geleerd en geïnternaliseerd hebben.

Zij maken meer fouten bij de productselectie en individuele werkstappen en hebben meer intensieve zorg nodig van een ploegbaas of voorman. Dit leidt weer tot lage productiviteit, een ander probleem in de bouwsector. Immers, daar waar andere takken van industrie al sinds lang een enorme productiviteitsverhoging door geautomatiseerde processen realiseren, loopt de bouwsector nog steeds ver achter. Dit komt ook omdat werknemers van verschillende generaties heel anders werken.

Goede technische trainingen en seminars helpen om de nodige kennis op te bouwen om risico’s te vermijden

„Om bij te blijven met de demografische ontwikkeling van hun werknemers, moeten engineering- en constructiebedrijven zich aanpassen aan nieuwe manieren van werken.“ KPMG, Global Construction Survey 2017

Maar de opdrachtboeken zijn vol. Een snelle voortgang van het werk staat dus op de eerste plaats – en verhoogt op zijn beurt de druk op de medewerkers. Zij werken in naam van tijdsbesparingen onnauwkeurig en maken onzorgvuldige fouten. Dit geldt natuurlijk nog meer voor ongeschoolde werknemers. En plotseling wordt het aanbestedende bouwbedrijf met een klacht bedreigd.

Goede technische trainingen en seminars helpen om de nodige kennis op te bouwen om risico’s te vermijden. Omdat ze beginnen waar risico’s ontstaan: met de kennis en competentie van de medewerkers.

Aantrekkelijkheid / Productiviteit / Minimaliseren van risico's

Twee mannen op de bouwplaats

Technische training maakt een bedrijf aantrekkelijk als werkgever

Volgens een KPMG-studie van 2017 behoren 37% van de bouwvakkers tot de millenials, geboren tussen 1980 en 1994. Zij zijn opgegroeid tijdens de digitalisering en willen meer van hun werkgever dan alleen het salaris. Zij beschouwen opleiding, het opbouwen van competenties en hun eigen verantwoordelijkheidsgebieden als even belangrijk. Maar hun oudere collega’s (ongeveer 40%) willen ook goed gefundeerde seminars om hun kennis op te frissen. Voor hen is een gevarieerde werkroutine essentieel.

Ook moeten wij niet voorbijgaan aan het feit dat de relatie tussen werkgever en werknemer verschuift: diegene geboren vóór 1961 zijn er vanuit gegaan dat zij hun hele carrière zullen maken binnen een bedrijf waaraan ze mede vorm kunnen geven. Daarentegen identificeren degenen die na 1961 zijn geboren zich meer met het beroep dan met de onderneming, en millennials werken „met“ organisaties, maar niet „voor“ hen. De prikkel om door te kunnen gaan met verder ontwikkelen begint dus met persoonlijke betekenis. 

Regelmatige trainingen en seminars helpen om vaardigheden te ontwikkelen,  nieuwe taken te verwerven en bestaande kennis te verdiepen. En dat verhoogt de tevredenheid van de medewerker.

Toepassing brandbeveiligingssteen

Technische en gebruikstrainingen verhogen de productiviteit

Een medewerker plaatst eenvoudig een spreidanker met een hamer en een sleutel met behulp van het juiste gereedschap. Dit is tijdrovend. Bovendien kan het anker zich niet volledig spreiden en bereikt deze dus niet de berekende draaglast. In het ergste geval faalt de constructie. Nog een voorbeeld: voor een toepassing voor brandbeveiliging gebruikt een montageteam een ​​zogenaamd schuim om tijdrovend werken met mortel te voorkomen. Maar het product is niet geschikt voor deze toepassing. Nu moeten de monteurs het schuim opnieuw afschrapen, de opening alsnog moet worden geopend en de tijdsdruk blijft groeien.

Een dergelijke tijdrovende en kostbare nabewerking kan worden vermeden door degelijke, regelmatige trainingen. Want wie correct werkt, werkt automatisch efficiënt: Met de juiste machines, apparaten en materialen voor een productief arbeidsproces.

Man met knijper

Technische trainingen helpen, om juridische risico’s te minimaliseren

Grondige boorgatreiniging, naleving van montage-instructies of de selectie van goedgekeurde brandbeveiligingsproducten verhogen niet alleen de productiviteit. Ze verhogen ook de toepassingsveiligheid. Degenen die opzettelijk of uit onwetendheid dergelijke elementaire componenten van het arbeidsproces negeren, nemen het falen van bevestigingen of brandoplossingen op de koop toe. En dat kan een verwoestende nasleep hebben voor de verantwoordelijke bouwonderneming. 

Praktijkgerichte trainingen en seminars creëren de noodzakelijke kennis en competentie om klachten en juridische consequenties te vermijden.

Mannen tijdens de brandbeveiligingstraining

Wij trainen monteurs en installateurs – uitgebreid, bekwaam en met tientallen jaren ervaring.

De werknemers van een onderneming zijn het boegbeeld van elke onderneming en hun prestaties de reclame voor het bedrijf.

Trainingen zorgen voor vakbekwaamheid en een professionele uitstraling voor bouwers, experts en onderaannemers. Met gecertificeerde trainers, vele jaren ervaring en technische expertise, biedt Hilti een ruim aanbod aan gebruikerstrainingen. Deze trainingen bieden uitgebreide kennis van theorie en praktijk. De deelnemers krijgen een certificaat dat hun nieuw verworven of vernieuwde kennis bevestigt. Kernthema’s zijn veilige brandbeveiliging en bedrijfstak specifieke ankertoepassingen. Ervaren trainers van Hilti bieden echter ook seminars aan over de professionele installatie van het achteraf plaatsen van wapening of de efficiënte inzet van meettechnologie.

 

DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Samenstelling 5 dingen voor brandbeveiliging

Top 5 van de brandveiligheid

September 2019  I  3 minuten  I  brandbeveiliging

De brandveiligheidsoplossingen van Hilti voor een installatie die aan de wet voldoet.

Lees verder
Toepassingstraining voor installateurs

Product en toepassingstraining voor installateurs

 

Informatie over regelgeving en goedkeuringen, theoretische principes en praktische oplossingen voor uw project.

Lees verder
Samenstelling 5 dingen voor de veiligheid op het werk

5 keer Hilti voor meer veiligheid

September 2019  I  3 minuten  I  arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid is van invloed op iedereen in de bouwsector. Met de volgende vijf producten, technologieën en software-oplossingen kunt u het dagelijkse werk veiliger maken.

Lees verder