Beter plannen

Maak gebruik van de nieuwste kennis over de voorschriften en een uitgebreide gebruikerservaring tijdens onze trainingen

Hilti Trainer met studenten in de trainingsruimte

September 2019  I  3 minuten  I  opleidingen

 

De bouwplanning staat ondertussen slecht bekend in de pers: de Eurotunnel, het ziekenhuis Nord in Wenen en de luchthaven van Berlijn zijn voorpaginanieuws. Natuurlijk is er bij dergelijke grote projecten voor projectleiders sprake van een veelvoud aan niet te voorziene omstandigheden. Maar toch: fouten in de planning en in de bouw kosten geld en reputatie. In Europa wordt elk jaar ongeveer anderhalf biljoen euro alleen al in de constructie van gebouwen geïnvesteerd. Het financiële risico voor projectleider, uitvoerder en opdrachtgever is dus hoog.

 

Bouwen wordt steeds ingewikkelder... maar is ook steeds beter te sturen

Tekortkomingen in de bouw kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Daartoe behoren natuurlijk ook factoren waarop architecten en projectleiders slechts weinig invloed kunnen uitoefenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om tijds- en kostendruk en een tekort aan vakmensen.

Een van de belangrijkste oorzaken is echter de hoge mate aan complexiteit van moderne bouw- en planningsprocessen, bijvoorbeeld de energetische vereisten of de in groot detail beschreven vereisten voor de brandveiligheid. Voor deze beide bereiken is het typisch gezien zo dat de uit te voeren maatregelen alleen door verschillende vakdomeinen samen kunnen worden omgezet.

Verder wordt het nog ingewikkelder door de steeds weer veranderende bouwvoorschriften. Alleen al de Duitse regels voor de technische bouwvoorschriften laten voor het huidige kwartaal ongeveer 120 nieuwe of gewijzigde documenten zien.

Van de andere kant hebben architecten, projectleiders en bouwmanagers ook nieuwe mogelijkheden om de planning en de uitvoering ervan exact te bepalen en alle facetten ervan in de gaten te houden. Voorwaarde daarvoor is een nauwe samenwerking en een consequentie kennisoverdracht tussen iedereen die bij de bouw is betrokken.

"Best Practice"-kennis hiervoor is compact en per thema opgesteld in de Hilti trainingen voor projectleiders.

Tekortkomingen worden al in een vroeg stadium voorkomen!

Productmanager voor brandveiligheidstest

Gediplomeerd ingenieur Sven Michael Karner, specialist voor technische trainingen bij Hilti in Oostenrijk

 

Hoe pakt u de trainingen aan?

"Veel tekortkomingen kunnen al in de planningsfase voor een groot deel worden voorkomen. Dat kan echter alleen wanneer architecten en ingenieurs de bouwprocessen consequent tot het einde plannen. Wij helpen projectleiders begrijpen waar en hoe er bij de werkzaamheden op de bouwplaats problemen kunnen ontstaan. En wij laten u zien hoe het uitwisselen van informatie via de verschillende contactpunten goed kan verlopen."

Om dergelijke kennis verder te kunnen geven, moet je deze wel in huis hebben...

"En dat maakt onze trainingen nu precies zo uniek! De adviseurs van Hilti zijn elke dag en overal ter wereld op de bouwplaatsen in de weer met de vakmensen. Wat er precies moet worden doorgegeven bepalen we samen met onze klanten. Op deze manier kunnen wij concrete antwoorden uit de praktijk aandragen, precies afgestemd op het planningsbereik van de cursist."

Hoe kan een correcte uitvoering worden gewaarborgd?

"Met een planning die tot in het kleinste detail is doordacht. Een voorbeeld: voor een bepaald bevestigingspunt aan een bouwonderdeel kan de projectleider een deuvelsysteem kiezen, waarbij typische montagetekortkomingen zoals boorgaten die onvoldoende zijn schoongemaakt, helemaal niet voor kunnen komen. Zekerheid bij de planning wordt daarbij onder andere gegeven door de toepassingsspecificaties uit de verordening voor bouwproducten."

Trainingen voor projectleiders

Vrouw en mens die het scherm bekijken

In heel Europa organiseren ervaren Hilti trainers speciale trainingen voor architecten, bouwingenieurs en projectleiders. De overdracht van kennis en ervaringen uit de praktijk staan daarbij centraal. De specifieke inhoud en de gebruikte voorbeelden worden aan de behoeften van de betreffende cursistengroep aangepast. Nieuw zijn bovendien de modulair opgezette trainingen, waarbij verschillende onderwerpen kunnen worden gecombineerd, van de technische basisprincipes tot aan softwaretraining.

De belangrijkste thema's die momenteel binnen de Hilti trainingen voor projectleiders worden behandeld:

- Basisprincipes van de bevestigingstechniek 
- Plannen en meten van onderliggende constructies binnen de huistechniek 
- Installatietechniek voor verwarmings- en verkoelingssystemen 
- Planningsprincipes voor de passieve brandveiligheid van een gebouw 
- Opleiding tot brandbeveiligingsdeskundige

Zekerheid doordat er door één persoon wordt gepland

Twee mannen met een tablet

Veilig plannen en bouwen met Hilti

Hilti helpt architecten en projectleiders altijd volgens de nieuwste voorschriften te plannen. Dat wordt mogelijk gemaakt met oplossingen uit één bron: van een product met wereldwijd geldige toelatingen via speciale software-oplossing en de uitgebreide Hilti BIM-bibliotheek tot concrete probleemoplossingen door onze technische diensten en de gegevensuitwisseling in het kader van het Hilti trainingsaanbod.

DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Onderzoekslaboratorium voor brandbeveiliging met persoon in beschermend pak

Brandveiligheid made in Germany

September 2019  I  3 minuten  I  brandbeveiliging, competentie

Zo werken ontwikkeling en productie bij Hilti samen. 

Lees verder
Gebruikte laboratoriumweegschaal voor het meten van de ingrediënten

De ankerverbeteraars van het chemielaboratorium

September 2019  I  3 minuten  I  deuveltechnologie, competentie

Van onderzoek tot productie: zo ontwikkelt Hilti chemische ankers.

Lees verder
Firestop Collar Endless Mortar Installation

Product en toepassingstraining voor installateurs

 

Informatie over regelgeving en goedkeuringen, theoretische principes en praktische oplossingen voor uw project.

Lees verder
PC-tablet met BIM-software

Virtuele werelden nagenoeg grijpbaar

September 2019  I  2 minuten  I  BIM, competentie

Hilti opent het BIM Experience Center in Rotterdam.

Lees verder