Fluchtweg

Zware modulaire installatietechniek

Traditioneel zijn stalen constructies, eenmaal gebouwd en gelast, in de ware zin van het woord, onbeweeglijk. De nadelen voor ingenieurs en uitvoerders zijn voor de hand liggend - transport, montage en vervolgwerkzaamheden betreffend corrosiebescherming zijn in een dergelijk systeem tijdrovend en niet flexibel. Wijzigingen, bijv. door bestemmingsverandering of aanvullende installaties kunnen alleen met grote moeite worden gerealiseerd.​

Vandaag de dag is de ingenieur uitgerust met modulaire railsystemen om economisch en efficiënt constructies te bouwen die zowel flexibel als makkelijk te monteren zijn.

Uitdaging

Bij zware installaties kunnen bij de het ontwerp geen fouten worden gemaakt. Gebrekkige installaties kunnen snel leiden tot onderbrekingen. Deze kunnen variëren van vervelende vertragingen tot een kostbare productiestilstand die de oorspronkelijke montagekosten ver overschrijdt.

Temperatuurverschillen leiden tot een verandering in de lengte van buizen en de installatie-elementen, die op hun beurt enorme krachten op de draagconstructie veroorzaken. In dit geval moet niet alleen rekening worden gehouden met de temperatuurverschillen van het medium in de leiding, maar ook de temperatuurverschillen van de omgeving, bijv. tijdens de montage. Als een buis ongecontroleerd uitzet door temperatuurverschillen, dan kan dit leiden tot vervormingen en beschadigingen van de buizen tot het bezwijken van de draagconstructie.

Een andere factor die de ingenieur in overweging moet nemen is de vaak tijdelijke opbouw van de installaties of frequente wijzigingen in de installaties door bestemmingsveranderingen. Vooral in productielijnen moeten constructies steeds weer worden veranderd. Dit is bij traditionele, gelaste en verzinkte secundaire staalconstructies tijdrovend en kostbaar.

Oplossing

Flexibiliteit en stabiliteit met modulaire installatie-systemen voor zware installaties

Modulaire installatiesystemen bieden de ingenieur een aantal mogelijkheden om de uitdagingen van thermische uitzetting en flexibele montage te beheersen.

Thermische uitzetting

Thermische Ausdehnung

Krachten die door lengteverandering vanwege temperatuurverschillen optreden, zijn planmatig in het fundament af te leiden. De juiste positionering van vaste punten en schuifelementen is hierbij van fundamenteel belang.

Afhankelijk van de daadwerkelijke buislengte, kunnen verschillende oplossingen worden gebruikt voor natuurlijke en technische compensatie.

Thermische Ausdehnung

 

 

  • Tot een doorbuiging van 4 graden in de buisbevestiging zijn geen verdere technische maatregelen noodzakelijk.

 

  • Schuifelementen, zoals glijders of slingers, zijn noodzakelijk bij de beweging van de buis in het fundament met meer dan 4 graden.

 

 

 

 

 

Naast het afleiden van de krachten in de fundament moet ook de verandering in de lengte van de pijp gecompenseerd worden.

Dit kan met behulp van natuurlijke of technische compensatie worden gedaan.

Natuurlijke compensatie:​

De eenvoudigste en meest economische compensatie zijn U-, Z- of L-koppelingen tussen correct gepositioneerde vaste punten.​

Uw voordeel: Deze koppelverbindingen zijn eenvoudig te monteren, zo goed als onderhoudsvrij en extreem makkelijk te dimensioneren.

Technische compensatie:​

In geval van grote buisverlengingen en gebrek aan ruimte kunnen compensatoren worden gebruikt. In dit geval moet de buis axiaal worden geleid in het gebied van de compensator en de krachten die zich voordoen moeten via de axiale druklager en bijbehorende vaste punten in het fundament worden afgeleid. ​

De krachten van de compensator worden gespecificeerd door de respectievelijke fabrikant.

Vast punt

Vaste punten geven uw installatie de vereiste stabiliteit en structur. Een ingezet vast punt stopt elke beweging en brengt lasten over aan het gebouw. Tegelijkertijd kunt u met behulp van de vaste punten de buisverlenging bereken en het gedrag van elk deel van de leiding exact voorspellen.

Producten bekijken

Glij-element

Glijders en schuiven bepalen de speelruimte van de buis langs een vaste as. De glij-systemen maken het mogelijk om de buislengte te compenseren met minimale wrijving.

Producten bekijken

Kruis glij-element

Afhankelijk van de situatie zijn bewegingsmarges in verschillende richtingen nodig voor de buissecties. Dergelijke mjlti-directionele bewegingen worden normaal gebruikt in compensatiegebieden van de installatie.

Producten bekijken

Axiale beweging

De buisbeweging wordt gecontroleerd door middel van de axiale geleidingen. In de regel worden ze gebruikt in de nabijheid van de technische systemen voor de bewegingscompensatie. De geleiding biedt een vaste bewegingsrichting en voorkomt dus ongecontroleerd gedrag van de buis.

Producten bekijken

Alternatieven voor gelaste draagconstructies

Modulaire railsystemen vangen hoge belastingen op, zijn eenvoudig en zonder tijdrovende extra werkzaamheden te installeren en kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden met lichtere systemen. Terwijl lasnaden de aanvoer en afvoer van elementen moeilijk maken, kunnen modulaire constructies eenvoudig worden geïnstalleerd. Bovendien wordt het aanzienlijke brandgevaar tijdens het lassen en de daaropvolgende bescherming van de installatie tegen corrosie vermeden.

 

Please enter alternative text here (optional)
1 / 10

Please enter alternative text here (optional)
2 / 10

Please enter alternative text here (optional)
3 / 10

Please enter alternative text here (optional)
4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

Service & Portfolio

Hilti biedt een veelvoud van diensten, software en hulpmiddelen die u bij uw planningswerkzaamheden efficiënt kunnen ondersteunen

Vooral voor de planning van draagconstructies in de installatietechnologie en bij thema's als thermische expansie en condensatie, ondersteunen wij u graag met trainingen die onze gecertificeerde trainers graag ook bij u ter plaatse geven.

Services

Wij weten hoe omslachtig het kan zijn om complexe planningswerkzaamheden voortdurend te actualiseren. Hier vindt u een keuze uit onze diensten, die u tijdens het alledaagse werk kunnen ondersteunen.

 

Portfolio

Onze producten zijn ontworpen om u te helpen om uw projecten goed te beheren. Hier vindt u een selectie die u op het gebied van zware draagconstructies met flexibele modulaire systemen kan ondersteunen.