INJECTIEMORTEL HIT-CT 1

Het eerste chemische anker met Clean-Tec technologie

Een goed presterend chemisch anker, dat niet van gevarensymbolen hoeft te worden voorzien? Dankzij Hilti is dat mogelijk. Hilti HIT-CT 1 is de eerste injectiemortel met Clean-Tec technologie. Hiermee kunt u voldoen aan alle geldende milieuvereisten voor ecologische bouwprojecten. En, u kunt er veilig en sterk mee bevestigen.

Hilti HIT-CT 1 injectiemortel bevat geen Styrol en ook geen oplossingsmiddelen. De speciale samenstelling wordt geleverd met een zeer laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS). Om deze reden heeft dit product geen gevarenetiket nodig. Bij contact met de injectiemortel zijn de risico's zowel voor de gebruiker als het milieu bijzonder gering. Daarom is het een Hilti Clean-Tec product.

Milieuvriendelijk en gebruiksvriendelijk

Hilti HIT-CT 1 injectiemortel is het chemische anker voor het ecologische bouwen conform de Green Building Standards. De etiketvrije en milieuvriendelijke injectiemortel is als ongevaarlijk geclassificeerd. Er komen geen schadelijke stoffen in de omgeving vrij.

Voor de verpakking hebben wij onze speciale HIT-folietechnologie ontwikkeld. In vergelijking met traditionele houders van hard kunststof, wordt met deze verpakking de hoeveelheid afval tot 80 procent gereduceerd. U profiteert dan ook nog van minder kosten voor afvalverwijdering. Er is een EPD milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration) volgens ISO 14025 en EN 15804 verstrekt.

Wij verzoeken u om de lege folieverpakkingen bij een recyclingpunt in te leveren. Productresten mogen bij het restafval.

Onze Hilti HT-CT 1 injectiemortel is het chemische anker voor veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. Het is reukloos en zonder gevaar voor mens en milieu. Zelfs bij direct contact met de huid treedt er geen irritatie of overgevoeligheid op.

Met het gebruik van Hilti HIT-CT 1 injectiemortel kunt u het risico op lichamelijk letsel door contact met chemicaliën op uw bouwplaats beduidend verminderen.

Betrouwbaar

Please enter alternative text here (optional)

Hilti HIT-CT 1 is milieuvriendelijk, gebruiksvriendelijk en bovengemiddeld in zijn prestatie.

Onze Clean-Tec injectiemortel is ook bij veiligheids-gerelateerde toepassingen betrouwbaar. Dit wordt door de Europese Technische Goedkeuring (ETA) voor de volgende toepassingsgebieden gewaarborgd:

·         Later te plaatsen wapeningsverbindingen, bijvoorbeeld ter versterking of reparatie van bestaande structuren of voor uitbouw.

·         Bevestigingen in beton, van bijvoorbeeld stalen balken en pilaren, steunen voor trappen of platformen, maar ook leuningen en vangrails.

Hilti HIT-CT 1 injectiemortel kunt u zelfs zonder gevaar in het drinkwaterbereik gebruiken. Dit is bevestigd door het Amerikaanse agentschap NSF (National Science Foundation).

SafeSet - De Hilti norm voor maximale capaciteit en efficiëntie

Met het SafeSet systeem hebben wij het vakbekwaam plaatsen van chemische ankers opnieuw uitgevonden: met Hilti SafeSet plaatst u chemische ankers eenvoudiger en sneller dan voorheen. De maximale houdkracht wordt hierbij gewaarborgd.

Met Hilti SafeSet wordt de boorgatreiniging overbodig. De mortel wordt niet meer aan onnodig stof blootgesteld. U kunt er op vertrouwen: ook zonder de boorgatreiniging, bereikt u met de Hilti SafeSet altijd de maximale ankerprestatie.

Clean-Tec - het Hilti milieukeurmerk

Clean-Tec staat voor milieuvriendelijk Hilti producten. Het Clean-Tec logo garandeert volledige naleving van de Green Building Standards (LEED, BREEAM, DGNB en HQE).

Wij vinden het belangrijk om de milieu-impact van onze producten over hun gehele levenscyclus zo veel mogelijk te beperken. Sinds 2009 evalueren wij in ons bedrijf de milieu-impact van alle nieuwe en relevante producten op basis van hun milieugevolgen.