Stof richtlijnen

STOF IS ONDERWORPEN AAN RICHTLIJNEN

Deze worden nog strenger:

Vanaf januari 2020 zijn nieuwe grenswaarden voor carcinogenen en mutagenen van kracht geworden, die bijvoorbeeld vaak voorkomen in bouwstof. Dit treft vooral u in de bouwsector.

Kort samengevat: kristallijn siliciumdioxide-stof (kwartsstof) is door de EU geclassificeerd als kankerverwekkend. De toelaatbare blootstellingslimiet is 0,05 mg/m3. Op een kubieke meter lucht komt dit overeen met de hoeveelheid van een 3 cm lange mensenhaar.  

 

Hoeveel stof is 0,05 mg/m3 eigenlijk in het echte leven?

Please enter alternative text here (optional)

De puur technische informatie is natuurlijk niet echt wenselijk om je voor te stellen hoe laag de limiet is. Hier is een voorbeeld: om de maximale limiet te bereiken, is de hoeveelheid kwartsstof in een waterglas voldoende - uitgestrooid en gelijkmatig verdeeld in een voetbalstadium. Is dat praktisch onzichtbaar? Ja, want: op het moment dat men de fijnstof kan zien, is de stofbelasting in ieder geval ver boven de maximale limiet.

Als u nu denkt dat uw bouwplaats er schoon uitziet - wees voorzichtig! Het meeste zichtbare stof op de bouwplaats is helemaal geen fijnstof. Het gevaarlijke stof is juist dat wat men niet kan zien. 

Meer informatie over het onderscheiden van stof vindt u hier

 

Op deze pagina komt u meer te weten over:

Richtlijnen

De richtlijnen

Wilt u meer weten?
Stofpreventiesystemen

Stofpreventiesystemen

Wilt u meer weten?
Verdere informatie

Verdere informatie

Wilt u meer weten?

Alle belangrijke zaken betreffende de richtlijnen

Waarmee moet rekening worden gehouden bij de inwerkingtreding in januari 2020?

De respectieve lidstaten moeten ervoor zorgen dat door vervanging (uitwisseling van toepassingen) of, indien dit niet mogelijk is, gesloten systemen of andere maatregelen de blootstelling aan stof zo laag mogelijk wordt gehouden.

Werkgebieden die als risicogebieden zijn geclassificeerd, mogen slechts beperkt toegankelijk zijn.

Er zijn strengere eisen voor de informatie en training van werknemers. Bovendien worden de controles op hygiëne en gezondheid ook aangescherpt.

Medische dossiers moeten 40 jaar worden bewaard.

De richtlijn is een wetgevingshandeling die een doelstelling vastlegt die alle EU-landen moeten nastreven.

Het is echter aan de afzonderlijke landen om hun eigen wetten te ontwikkelen om aan deze doelstellingen voldoen. Tegelijkertijd mogen de nationale wetten in 2020 niet worden verwaarloosd. 

Wat gebeurt er bij het niet naleven?

Please enter alternative text here (optional)

Overtredingen tegen EU-limieten of nationale limieten en richtlijnen kunnen leiden tot zware boetes of zelfs een volledige stillegging van de bouwplaats.

Wat zeker is: de ondernemer is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers. Dit geldt ook voor stofbelasting omdat deze gevaarlijke blijvend letsel kan veroorzaken. 

Waarschuwing stoflong: lees hier meer over de gezondheidsrisico's van stof 

HET JUISTE STOFPREVENTIESYSTEEM VOOR ELKE TOEPASSING

Dit kunt u doen om ervoor te zorgen dat u aan alle voorschriften voldoet

Uw weg vinden in de jungle van regelgeving is al behoorlijk ingewikkeld. Bovendien is het tijdrovend en lastig om te weten welke machines bij welke stofafzuigsystemen passen en die vervolgens nog de meest effectieve ontstoffingsprestaties leveren.

Maar wist u dat op elkaar afgestemde systemen in bijna alle gevallen de beste afzuigprestaties hebben?

De nagenoeg stofvrije oplossing voor al uw toepassingen in het stoplichtensysteem

Hier vindt u al uw belangrijkste toepassingen, van boren, betegelen tot slijpen en hoe u deze met zo min mogelijk stof kunt uitvoeren.

Hoe kom ik meer te weten?