Baustaub - die große Gafahr auf Baustellen

Bouwstof – dit moet u weten

Stof op bouwplaatsen wordt vaak onderschat. Dit resulteert in enorme risico's voor uw onderneming - van de gezondheid van de werknemers, hoge onnodige kosten, stilleggen van de bouw en boetes als wetten op stofvervuiling niet worden geïmplementeerd in uw onderneming.

Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot bouwstof.

Meer informatie vindt u ook in onze gratis brochure over het onderwerp bouwstof als pdf om te downloaden.

Stof is onderhevig aan steeds strengere richtlijnen

Juist omdat bouwstof geclassificeerd is als gevaarlijke stof en ook zeer gevaarlijk is, heeft de EU bijbehorende richtlijnen uitgevaardigd die in alle landen geïmplementeerd moeten worden. Omdat de naleving van de regels en normen wordt gecontroleerd, bestaat het risico op een boete en in het ergste geval het stilleggen van de bouw. Daarnaast zijn de regels speciaal voor kwartsstof weer aangescherpt, aangezien dit soort stof als kankerverwekkend wordt beschouwd.

Lees meer over normen en richtlijnen inzake bouwstof

Oplossingen voor nagenoeg stofvrij werken

Het goede nieuws is dat u stof kunt opzuigen en overmatige stofontwikkeling in de lucht kunt vermijden. Afhankelijk van of u boor-, slijp-, renovatie- of andere werkzaamheden uitvoert en welke materialen daarbij worden gebruikt, het is altijd raadzaam om verschillende bouwstofoplossingen te gebruiken. Met een paar praktische tips en het vakkundig gebruik van bepaalde machinecombinaties kan nagenoeg stofvrij werken worden gegarandeerd.

Hoe u bouwstof kunt vermijden en verwijderen

Bouwstof: een gevaar voor de gezondheid van uw medewerkers

Langdurige blootstelling aan stof kan leiden tot ziekten zoals astma, asbestose, silicose (stoflong) en kanker. Wat hierbij verradelijk is, is dat de ziekten soms pas veel later optreden en zelfs na pensionering kunnen verergeren als de werknemer allang niet meer wordt blootgesteld aan het bouwstof. De langdurige blootstelling verhoogt bovendien het risico op ernstige hart- en vaatziekten.

Meer informatie over de risico's van blootstelling aan stof

Algemene vragen over het onderwerp bouwstof

Hoe ontstaat bouwstof?

Overal waar beton, gasbeton, baksteen, kalkzandsteen, hout en composietmaterialen worden gebruikt, ontstaat stof. Terwijl het grove stof het lichaam weer verlaat, zetten de gevaarlijke fijnstofdeeltjes die in de lucht zitten zich vast in de longen en kunnen ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Fijnstof is juist tijdens bouwwerkzaamheden binnen, d.w.z. gesloten ruimtes, een vaak onderschat probleem.

Lees meer over de verschillende soorten stof en gezondheidsrisico's

Wat is bouwstof en waar komt het voor?

De meest voorkomende soorten stof op bouwplaatsen zijn kwartsstof, houtstof en asbeststof. Stofdeeltjes ontstaan bij het doorzagen, doorboren, schuren en in het algemeen bewerken van overeenkomstige materialen. Er zijn verschillende stofklassen voor bouwstof: Aan de ene kant is er het E-stof, dat bij inademing via de luchtwegen in de longen komt en door hoesten tot op zekere hoogte kan worden uitgestoten; Aan de andere kant ontstaat het gevaarlijkere A-stof, dat in de longblaasjes terechtkomt en zich daar onherroepelijk nestelt. Het probleem is dat bouwstof veel gevaarlijker is dan normaal huisstof en dat het doorlopend inademen van stof ernstige gezondheidsschade op de lange termijn veroorzaakt. Naast de gezondheid van de medewerkers heeft bouwstof ook invloed op de effectiviteit van uw bouwmachines en processen op de bouwplaats. Aangezien de EU-richtlijnen voor kwartsstof zijn aangescherpt, nodigen wij u uit om meer te lezen over het belangrijke onderwerp bouwstof via het overzicht hier of onze gratis informatiebrochure. 

Klik hier voor de informatiebrochure