MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Bouwen aan een betere toekomst

Hilti social responsibility

Bij Hilti vinden wij dat ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Geïnspireerd door de persoonlijke betrokkenheid van onze oprichter Martin Hilti en de Hilti-familie, hebben wij deze overtuiging gedurende de hele bedrijfsgeschiedenis in stand weten te houden.

Wij ondersteunen activiteiten die bijdragen aan het algemeen welzijn van onze maatschappij, waar ter wereld we ook werken.

Wij willen mensen helpen om een ​​betere toekomst op te bouwen, om zichzelf te helpen, en hun levenswijze op realistische en duurzame wijze te verbeteren. 

ONZE DONATIES EN SPONSORING

Wij steunen non-profitorganisaties en projecten in het verbeteren van maatschappelijke en culturele harmonie.

Wij leggen de focus op onderwijs en wetenschap, kunst en cultuur, maar ook op maatschappelijke vraagstukken.

DE INZET VAN ONZE TEAMLEDEN

Hilti team members' commitment

Onze teamleden bij Hilti zijn betrokken in een verscheidenheid aan vrijwillige, plaatselijke projecten, zoals het renoveren van gebouwen en de aanleg van tuinen of parken. Dit alles om van de wereld om ons heen een betere plek te maken.

Maar dat is lang niet alles. Bij een noodsituatie of een ramp zoals een tyfoon, doneren onze teamleden geld of producten die nodig zijn. Of ze bieden zelf een helpende hand.

Deze betrokkenheid wordt begeleid door onze lokale Hilti kantoren, die nauw samenwerken met de Hilti Foundation.

DE HILTI FOUNDATION

De Hilti Foundation werd in 1996 als liefdadigheidsstichting van de Martin Hilti Family Trust opgericht.

Haar missie is om de levenskwaliteit van kansarme mensen te verbeteren. Dit doen wij door hen op een realistische en duurzame manier te helpen zichzelf te helpen.

De Hilti Foundation steunt organisaties die een uitzonderlijke en meetbare bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Hiervoor verstrekken wij zowel middelen als expertise.

De Foundation richt zich op zes actiegebieden:

  • Betaalbare woningen
  • Gemeenschappelijke ontwikkeling
  • Cultuur, wetenschap en onderwijs
  • Rampenbestrijding
  • Beroepsopleiding en onderwijs
  • Maatschappelijk ondernemerschap

Meer informatie

MEER OVER HILTI

Hilti compliance and business ethics

COMPLIANCE

Meer informatie
Hilti core purpose and values

KERNDOELEN EN WAARDEN

Meer informatie