COMPLIANCE EN BEDRIJFSETHIEK

Corruptie en omkoping tegengaan

Hilti compliance and business ethics

Bij iedere stap die wij zetten vormen juridisch, ethisch gedrag en eerlijke concurrentie een essentieel onderdeel. Onze bedrijfsactiviteiten zijn gebaseerd op eerlijkheid, betrouwbaarheid, consistentie en voorspelbaarheid - altijd en overal.

Dit vormt de cruciale basis voor de vertrouwensrelatie met al onze stakeholders, klanten, leveranciers en partners. 

INTERNATIONALE PARTNERSCHAPPEN TEGEN CORRUPTIE

Wij nemen deel aan belangrijke internationale initiatieven tegen corruptie. Maar wij gaan zelfs verder. Daarbij eisen wij dat ons bedrijf consequent corruptie en omkoping tegengaat en aan sociale- en milieunormen voldoet.

  • Partnering Against Corruption

In 2004 tekenden wij het Partnering Against Corruption Initiative op het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Deze maatregel is bedoeld om anti-corruptiemaatregelen in de wereldwijde bouwsector uit te voeren. Daarmee onderstrepen wij dat Hilti een zerotolerancebeleid heeft ten opzichte van omkoping.

  • UN Global Compact

In 2006 sloten wij ons aan bij UN Global Compact, ook duidelijk gericht tegen corruptie. Deze wereldwijde overeenkomst, onder bescherming van de Verenigde Naties, verplicht bedrijven om sociale en ecologische normen te handhaven.

GEDRAGSCODE VOOR WERKNEMERS

Wij vragen van al onze teamleden altijd binnen de wet en onze eigen bedrijfsrichtlijnen te handelen. Onze Gedragscode voor teamleden beschrijft hoe wij werken en vormt de kern van de wijze waarop wij zakendoen. Al onze teamleden zijn opgeleid om aan de naleving ervan te voldoen.

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

Wij verplichten onze leveranciers contractueel dat zij fundamentele eisen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, veiligheid op de werkvloer en milieubescherming handhaven en dat ze beloven zich van corruptie te onthouden. Deze normen zijn bindend, zelfs als nationale of internationale wetten soepelere normen hanteren. Wij controleren onze leveranciers met diverse controle-instrumenten, zoals audits.

Gedragscode voor leveranciers

MEER OVER HILTI

Hilti team members

ONZE TEAMLEDEN

Meer informatie
Hilti core purpose and values

KERNDOELEN EN WAARDEN

Meer informatie