ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU

Onze eigen milieudoelstellingen

Hilti environmental responsibility

Voor ons gaan milieubescherming en innovatie hand in hand.

In het gehele ontwerpproces van onze gebouwen en tijdens onze wereldwijde activiteiten streven wij ernaar om onze eigen ecologische voetafdruk te verbeteren en onze impact op het milieu te minimaliseren.

Wij hebben onze milieudoelstellingen in lijn met de wereldwijde ISO 14001-normen voor milieubeheer gesteld. Wij controleren zorgvuldig wat wij doen en zorgen ervoor dat wij onze doelstellingen in de praktijk brengen, waar ter wereld wij ook werken. 

Daarnaast eisen wij van onze partners dat zij het milieu beschermen, zodat onze inzet in de gehele keten van toegevoegde waarde kan zijn.

Hilti environmental footprint

MILIEUVRIENDELIJKE PRODUCTEN EN TECHNOLOGIEËN

Milieubewustzijn begint vanaf het moment dat wij onze producten onderzoeken en wordt in de gehele ontwikkeling voortgezet.

Bij alle ontwerpen van nieuwe producten houden wij rekening met het gebruik van grondstoffen en uitstoot. Zowel tijdens hun hele levensduur als gedurende hun ontwikkeling.

Wij verbeteren de efficiëntie van hulpbronnen en energie, verhogen de levensduur van onze producten en gebruiken componenten en verpakkingen van recyclebare materialen.

Ook helpen wij bij de recycling van onze producten. Zo kunnen onze klanten in de EU hun oude Hilti gereedschap en apparatuur gratis terugbrengen naar onze Hilti Stores. Op die manier kunnen wij ze recyclen of veilig weggooien.

Wij maken daarnaast gebruik van Life Cycle Assessment (LCA), om de milieuvriendelijkheid van onze activiteiten te evalueren. Dit heeft betrekking op de gehele milieubelasting van onze producten, van grondstofwinning tot productie, gebruik en recycling. Ook kan al deze informatie onze klanten helpen om hun eigen ecobalans te verbeteren.

GROEN BOUWEN

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Technologieën voor groen en duurzaam bouwen

Wij ondersteunen graag groen bouwen, waarbij wij onze klanten helpen om milieuvriendelijke gebouwen te ontwikkelen.

Wij dragen ons steentje bij door milieugerelateerde gegevens voor onze producten te verstrekken. Hiermee laten wij zien hoe ze zullen bijdragen aan een groene bouw.

Dit kan allemaal leiden tot vermindering van CO2-uitstoot en het energie-, water- en materiaalgebruik. Ook worden hiermee gevaren voor de gezondheid en het risico van milieuverontreiniging beperkt.

Wij zorgen ervoor dat onze technologieën milieuvriendelijk zijn. Ze zijn ontworpen en gemaakt om te kunnen voldoen aan internationale groene bouwnormen, zoals BREEAM, HQE, DGNB en LEED.

Zo hebben wij producten die de hoeveelheid vluchtige organische koolstoffen in de lucht verminderen, zoals onze brandwerende systemen en chemische ankers. Ook hebben wij een bekroonde klopboor ontworpen die de milieubelasting aanzienlijk vermindert. Deze creëert bij de productie ervan namelijk geen afval.

Daarnaast gaat ons Clean-Tec productassortiment deze reguliere eisen ver te boven.

ONZE EIGEN GEBOUWEN EN TRANSPORT MILIEUVRIENDELIJK MAKEN

Voor onszelf streven wij ook de normen na die wij voor onze klanten stellen.

Wij zijn voortdurend op zoek naar hoe wij milieuvriendelijker kunnen zijn en onze eigen CO2-uitstoot en energie- en waterverbruik in al onze fabrieken, kantoren en vervoer kunnen verminderen.

En het gaat de goede kant op. Hier volgen enkele voorbeelden van wat we hebben bereikt:

  • Oostenrijk: fabriek in Thüringen

Ongeveer 80% van de elektriciteit die op het gebied van productie, logistiek en administratie wordt gebruikt is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen: waterkracht, windenergie en biomassasystemen.

  • Duitsland: hoofdkantoor van Hilti

Alle verwarmingsenergie wordt nu uit een gemeenschappelijke biomassacentrale in de buurt gehaald. Ook hebben wij hebben 60 zonnepanelen op het dak van het restaurantgebouw geïnstalleerd.

  • Liechtenstein: logistiek centrum in Nendeln en kantoren in Schaan

Doordat wij geothermische energie voor verwarming en koeling gebruiken kunnen wij nu ongeveer 70 procent van de restwarmte opvangen uit de ventilatiesystemen. Ook hebben wij grote zonnepanelen geïnstalleerd.

MEER OVER HILTI

Hilti compliance and business ethics

COMPLIANCE EN BEDRIJFSETHIEK

Meer informatie
Hilti team members

ONZE TEAMLEDEN

Meer informatie
Hilti core purpose and values

KERNDOELEN EN WAARDEN

Meer informatie