Image alt text (optional)

Wat is BIM?

BIM is een van de belangrijkste innovaties van afgelopen jaren binnen de bouwbranche. Maar wat is BIM eigenlijk? Welke voordelen brengt BIM voor jouw organisatie? En wat voor software heb je hier voor nodig?

Ondanks dat er veel over BIM wordt gesproken, blijft het onderwerp op zichzelf en voornamelijk de praktische uitwerking ervan voor veel mensen complex. Op deze pagina kom je alles te weten over BIM. Na het lezen weet je onder andere wat BIM is, hoe BIM werkt en hoe je vandaag nog kunt starten met BIM.  

 

 

BIM, wat is dat?

Please enter alternative text here (optional)

BIM staat voor Building Information Modeling, maar wordt tegenwoordig ook vertaald als Bouwwerk Informatie Model. BIM beschrijft een manier van werken waarbij een gebouw eerst digitaal wordt gebouwd, voordat het in de praktijk wordt neergezet. Samenwerking tussen verschillende partijen staat centraal. In het digitale model werken alle verschillende disciplines die betrokken zijn bij het project samen. Loodgieters, aannemers en installateurs verwerken ieder hun eigen installaties en materialen in een en hetzelfde model. Dit stelt hen in staat om op voorhand clashes te identificeren en dus te voorkomen, wat resulteert in een centrale kennisbron met voordelen voor alle betrokkenen.

Waarom zou mijn organisatie BIM moeten gebruiken?

1. Optimalisatie door engineering

Door tijdens de ontwerpfase met alle betrokkenen in een model te werken, wordt een gebouw optimaal ingericht, waarbij alle verschillende disciplines worden in acht worden genomen. Dit voorkomt clashes, bespaart materiaal en verlaagt de faalkosten.

2. Prefabricatie en assemblage

Door gezamenlijk ontwerp vermindert u het gebruik van materiaal en de hoeveelheid afval significant. De vooraf in elkaar gezette constructies kunnen direct geplaatst worden, wat tijdwinst oplevert.

3. Geavanceerde logistieke planning

Indien alle producten van verschillende leveranciers toegepast in een project vooraf in een BIM model vast worden vastgelegd, wordt het mogelijk om deze van productie tot en met de daadwerkelijke plaatsing te traceren. Door het traceren van verschillende onderdelen voor bijvoorbeeld verschillende verdiepingen, kan de planning van alle betrokkenen beter op elkaar worden afgestemd. Dit voorkomt vertraging en bespaart dus een hoop tijd en geld. 

4. Validatie

Desgewenst is het mogelijk om alle productspecificaties van bijvoorbeeld verankeringen en brandwerende afdichtingen te controleren. Door validatie digitaal op te slaan in het model, bespaart u tijd en administratieve handelingen. Dit verhoogt de veiligheid op je project. 

5. BIM to Field

De digitale opbouw van een project voor de start in de praktijk brengt veel voordelen met zich mee, maar is eigenlijk enkel waardevol indien deze informatie ook snel en simpel op het daadwerkelijke project beschikbaar is. Dankzij een BIM 2 Field oplossing ziet u de afspraken uit het BIM model een op een terug op de bouwplaats. Met minimale training kan iedere medewerker op deze manier bijvoorbeeld digitaal meetpunten uitzetten vanuit het model, ongeacht zijn of haar ervaring.

6. Field 2 BIM

Tijdens het boren in beton loopt u het risico niet zichtbare objecten te raken, zoals bijvoorbeeld de wapening. Dit kan leiden tot waterschade, structurele schade of elektrische schade. Zulke onverwachtse schade resulteert in hogere directe kosten en vertragingen op het project. Door het gebruik van een Field to BIM scan oplossing, worden niet zichtbare objecten bijtijds gelokaliseerd, om dergelijke schade te voorkomen.        

Hoe werkt BIM?

Bij de traditionele manier van werken, wordt informatie door betrokken partijen op eigen locaties opgeslagen. Op deze manier liggen de verschillende puzzelstukjes die samen het project vormen, op verschillende locaties bij verschillende personen. In het geval van BIM worden al deze losse stukjes toegevoegd aan een en dezelfde locatie die voor iedereen beschikbaar is, om zo het totaalplaatje te vormen.

Industrial Foundation Class

De input van alle betrokkenen moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Om dit te kunnen garanderen, wordt gebruik gemaakt van het neutrale bestandsformaat Industrial Foundation Class (IFC). Doordat dit een neutraal bestandsformaat betreft, is deze informatie in te lezen in veel verschillende soorten software. Het bouwmodel wordt hierom in IFC geschreven. Dit bouwmodel bevat de modelobjecten en de bijbehorende eigenschappen, welke dus kunnen worden uitgelezen door de softwarepakketten van de verschillende partijen binnen de samenwerking. Door de IFC als standaard te gebruiken, kan er dus altijd data uit worden gewisseld tussen alle betrokken partijen. De daadwerkelijke software die de verschillende partijen gebruiken, kan dus verschillen. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn Revit en Tekla.    

Samenwerking in een vroeg stadium

Om daadwerkelijk te kunnen profiteren van de genoemde voordelen, zoals bijvoorbeeld kostenbesparing en verhoging van de veiligheid, is het van belang om de samenwerking met alle betrokken partijen in een vroeg stadium te starten. Enkel door voorafgaand aan de start van een project afspraken te maken, kunnen optimale voordelen worden behaald. 

Wat zijn de mogelijkheden van BIM?

Please enter alternative text here (optional)

Samenwerking vormt de basis van ieder BIM project. Het wordt hierom steeds belangrijker om te investeren in lange termijn partners om een optimale samenwerking mee te bereiken. De samenwerking beperkt zich hierin niet langer tot het leveren dan wel ontvangen van bepaalde producten, maar beslaat nu het totaalplaatje van producten, software en services.

Hilti heeft hierom in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de projectaanpak in combinatie met BIM. Wij zijn als partner vanaf een vroeg stadium betrokken bij een project, om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voorafgaand aan en gedurende het project bieden wij onze partners een toegewijde BIM projectmanager als counterpart aan en ondersteunen wij op allerlei verschillende disciplines. Dit gebeurt onder andere door onze BIM modelleurs, maar bijvoorbeeld ook door onze logistieke afdeling en measuring specialisten.  

Deze aanpak is succesvol gebleken, wat er toe heeft geleid dat wij door de jaren heen aan verschillende mooie projecten hebben mogen meewerken. 

Overzicht trajecten BIM met Hilti

 

Wat is het BIM Competence Center?

Onze ervaring op het gebied van BIM is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. Hierom is in 2018 besloten om het BIM Competence Center in Nederland te vestigen. Dit Competence Center bevindt zich in Berkel en Rodenrijs in hetzelfde pand als het hoofdkantoor van Hilti Nederland. Het BIM Competence Center bestaat uit projectmanagers, modelleurs en specialisten uit meer dan vijftien verschillende landen, die vanuit Nederland support bieden aan projecten over de hele wereld.

Meer informatie over het BIM Competence Center

Wat is het BIM Experience Center?

Please enter alternative text here (optional)

 

Tijdens de integratie van BIM in ons bedrijf, merkten wij dat het lastig kan zijn om deze voordelen tastbaar te maken voor de verschillende betrokken partijen. Dit is echter essentieel, omdat samenwerking binnen BIM centraal staat en nodig is voor een maximaal resultaat.

Om onze kennis op dit gebied optimaal te kunnen delen met onze partners en klanten, besloot Hilti in 2019 te investeren in een BIM Experience Center. Dit Center is gevestigd op een aparte afdeling van het kantoorpand en bestaat uit zeven verschillende stations. Ieder station toont de voordelen die ervaren kunnen worden binnen een bepaalde stap in het bouwproces ondersteund door beeld, geluid en praktijkvoorbeelden. Partners en klanten kunnen, indien gewenst ook met hun onderaannemers, langskomen om eigenhandig en op een simpele manier de voordelen van BIM te ervaren.

Meer informatie BIM Experience Center

Artikel Cobouw BIM Experience Center