Fluchtweg

Bevestigingselementen in industriële omgevingen

Een vraaggerichte productie laat geen ruimte voor compromissen

De installatie- en machinebouw is de ruggengraat van de Europese industrie en moet voldoen aan de hoge eisen voor betrouwbaarheid en efficiëntie. De productie loopt daarbij bijvoorbeeld in de automobielindustrie op aanvraag en dus vaak onder tijdsdruk - kwaliteit en productietijd zijn niet onderhandelbaar.

Gegevens en feiten

78 mld

Euro
maakindustrie Nederland

Uitdaging

De uitdagingen in planning op het gebied van installatie- en machinebouw zijn aan de ene kant te danken aan de vraaggerichte productie: stilstand of kwaliteitsverschillen zijn in dit productieconcept ondenkbaar. Anderzijds komen zij voort uit de zeer bijzondere eisen van de industrie en de bouw van installaties op locaties over de hele wereld.

 

Bijzondere eisen voor toepassingen in de industrie

 • De teams die een installatie gaan installeren, moeten bewijzen dat ze de nodige kwalificaties hebben om een ​​installatie te bouwen.

 • De stoffen (bijv. chemicaliën) en bevestigingsmiddel die in de installatie worden gebruikt, zijn vaak onderworpen aan speciale eisen.

 • De bestemming van gebouwen kan snel veranderen en installaties moeten vaak weer worden gedemonteerd of aan nieuwe eisen worden aangepast.

 • In de industrie moeten vaak zeer hoge en niet-rustende belastingen worden gedragen, die geabsorbeerd en goed afgeleid moeten worden.​

Speciale eisen vanwege installatie over de hele wereld

 • De lokaal geldende voorwaarden, verplichtingen en wetten voor de bouw en exploitatie van installaties dienen in aanmerking te worden genomen.​

 • De kwaliteitscontrole in de uitvoering wordt door de ruimtelijke afstand bemoeilijkt. Bovendien zijn er vaak lokale installatie- en onderhoudsteams nodig.

 • Centrale Europese kwaliteitsnormen moeten ook bij installatie in andere landen in aanmerking genomen worden, zoals bijvoorbeeld de verplichtingen betreffende de milieubescherming.​

Onze oplossingen voor u

Please enter alternative text here (optional)
1 / 6
Nieuwe software voor ankerontwerp

Met de Hilti PROFIS Engineering Suite bieden wij u een compleet software- en servicepakket voor uw ankerontwerp. Met onze nieuwste cloud-technologie heeft u nu overal toegang tot uw project.

Please enter alternative text here (optional)
2 / 6
Ankers voor dynamische belasting

In de industrie moeten ankers vaak dynamische belastingen weerstaan. Vibraties, seismische effecten en schokbelasting vereisen de installatie van speciale, ETA-gecertificeerde ankers.

Please enter alternative text here (optional)
3 / 6
Wet betreffende waterhuishouding (WHG)

WHG-oppervlakken verliezen hun functionaliteit door de installatie van ankers zonder de nodige WHG-bewijzen (bewijs van weerstand en dichtheid). Hilti heeft de HIT-HY 200-A met behulp van specifieke en gedetailleerde testen voor verschillende inwerkende stoffen gekwalificeerd, zodat de nodige bewijzen tegen de betreffende inwerkende stoffen snel en eenvoudig kunnen worden geleverd!

Please enter alternative text here (optional)
4 / 6
Hoge eisen aan duurzaamheid - corrosiebescherming

Bij de productie wordt een groot aantal chemicaliën gebruikt, van vloeistoffen via gassen tot agressieve chlorideverbindingen, die o.a. in een dekvloer van magnesiet zitten. Deze brengen de ankers in gevaar door omgevingscorrosie of contactcorrosie te veroorzaken, die door de verbinding van verschillende materialen of stoffen, evenals door een vochtige omgeving ontstaat. Hilti biedt u advies en het geschikte systeem om u te helpen bij uw planning en fouten te vermijden.

Please enter alternative text here (optional)
5 / 6
Lokale omstandigheden

Ondernemingen in de installatie- en machinebouw opereren vaak wereldwijd. Dit betekent dat al in de planningsfase rekening moet worden gehouden met de lokale eisen op de locatie van de installatie. Een van de belangrijkste eisen die voortvloeien uit seismische gebeurtenissen: de zware aardbevingen in de afgelopen jaren in vele delen van de wereld bevestigen dat Hilti uitstekende, goedgekeurde ankersystemen biedt voor seismische belasting - en net als alle andere belastingen kunnen deze met de Hilti PROFIS Engineering Suite eenvoudig en veilig worden berekend.

Please enter alternative text here (optional)
6 / 6
Gebruik en gebruiksveranderingen van gebouwen

Verzorging en onderhoud van gebouwen is vandaag de dag een van de grootste uitdagingen voor ondernemingen. Dit leidt vaak tot verandering van eigenaar, en niet zelden verandert met de eigenaar ook het gebruik van een gebouw. Het is daarom belangrijk om productoplossingen al in de planningsfase in te zetten, waardoor snelle en eenvoudige veranderingen in gebouwen mogelijk zijn. Bij Hilti hebben wij tientallen jaren ervaring in het creëren van flexibele en toekomstgerichte oplossingen voor onze klanten.

Service & Portfolio

Een probleemloze workflow

Hilti biedt u een compleet pakket producten, software en diensten die u helpen bij uw dagelijkse werkzaamheden:

 • Onze Hilti PROFIS Engineering Suite, die ook met software van andere producenten compatibel is

 • Aanbestedingsteksten met de juiste formulering om directe in de aanbestedingssoftware over te nemen

 • Berekeningen en technisch advies

 • Op maat gemaakte producten en systemen voor een verscheidenheid aan toepassingen, bijv. de stofvrije installatie van ankers

Geïntegreerde oplossingen voor economische planning

Wij kunnen u helpen om vanaf het begin economisch en slim te plannen. Dit helpt u om kosten te besparen, niet alleen bij het plannen, maar ook later als het gebruik van uw gebouw misschien verandert - bijvoorbeeld door gebruik te maken van ankers die maximale lasten dragen, maar makkelijk te demonteren zijn.

Problemen vermijden

Hilti helpt u zo veilig mogelijk te plannen en te installeren, zodat er zich geen problemen voordoen. U kunt bijvoorbeeld in onze trainingen leren hoe u typische fouten kunt voorkomen en hoe u met de juiste producten en systemen op de bouwplaats kunt werken.
 

Problemen oplossen

Ons langdurige internationale succesverhaal laat zien dat Hilti de ervaring en expertise heeft om uitdagingen in elk stadium van de bouw te beheersen. wij hebben vestigingen in 186 landen om u te helpen uw project te verwezenlijken.