Toepassing van de PLT 400 lay-out op een bouwplaats

Oplossingen voor digitaal uitzetten

Sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger uitzetten voor bouwprojecten

Schließen Sie die Lücke zwischen Büro und Baustelle mit den digitalen Vermessungslösungen von Hilti. Mit intuitiver Software und robuster Hardware ermöglichen unsere Lösungen Ihren Teams, direkt mit 2D- und 3D-Daten zu arbeiten. So wird präzise Vermessung einfacher und produktiver als je zuvor.

Loading

Oplossingen voor digitaal uitzetten

1. Ontwerp op kantoor – of op de bouwplaats

Creëer lijnen en punten in uw digitale plan met uw CAD-software, PROFIS Layout Office-software van Hilti, of zelfs op de bouwplaats met uw total station-tablet.

2. Zet uw total station op de bouwplaats op

Gebruik de automatische stationeringsfunctie van uw Hilti total station en upload bestanden van uw digitale 2D- of 3D-modellen, inclusief de CAD- en BIM-gegevens, rechtstreeks naar uw tablet.  

3. Zet uw lay-outgegevens om in realiteit

Begin met begeleid uitzetten van uw 2D- of 3D-modellen met onze op maat gemaakte Hilti software Construction Layout voor landmeetkundigen. Dit is al vooraf geladen op uw controller-tablet.

PLT 400

Hardware voor laser-snel uitzetten

Bespaar op arbeidsuren – één operator kan tot 500 punten per dag uitzetten met minimale training

Met traditionele methoden kunnen twee ervaren medewerkers ongeveer 150 punten per dag uitzetten. Met een Hilti total station gaat dit naar 500 punten – met slechts één operator. Zelfnivellering en een automatische stationeringsmethode die is ontworpen om de meest eenvoudige op de markt te zijn en zelfs onervaren werknemers in staat stelt om 2D- en 3D-posities eenvoudiger uit te zetten. En gegevens worden rechtstreeks naar de tablet geüpload zodat kostbare fouten worden voorkomen. Geen meetlinten, geen rekenwerk, geen papierwerk.

Puntopbouw met PLT 300, PLC 400, puntopbouw in tolerantie

Wees klaar voor BIM lay-out

Lay-outhoogtes – werk direct met IFC 3D-modellen

Wilt u meer nauwkeurigheid en meer gestroomlijnde workflows? Activeer de optionele BIM 3D Layout Module van onze constructiesoftware om direct te werken met complexe 3D-modellen, met inbegrip van IFC-bestanden. Voordelen zijn: Intuïtief uitzetten van hoogten van elk oppervlak Het is niet nodig om vooraf punten en lijnen van 3D-elementen op kantoor te creëren. Importeer uw 3D-bestanden en werk direct met gegevens die door een ontwerper of architect zijn aangeleverd. Zet randen en -hoeken rechtstreeks uit vanuit IFC Speciale weergavemodus zodat u zich kunt concentreren op een specifiek interessegebied.

Voorbereiding van gegevens voor POS 180 met Profis Layout Office, Desktop: Profis Layout Office 1 Tablet: Hoofdscherm

Gestroomlijnd ontwerp

Breng digitale ontwerpproductiviteit naar kantoor

Overstappen op digitaal uitzetten kan ontmoedigend zijn, maar de ontwerpsoftware PROFIS Layout Office heeft tot doel het voorbereiden van digitale gegevens voor het veld eenvoudiger dan ooit te maken. Vereenvoudig workflows voor ontwerpen, verminder de vereiste hoeveelheid voorbereiding van punten en laat personeel zonder gespecialiseerde technische kennis leren om de nieuwste bestanden van de architect- of ontwerper uit het digitale model te importeren, indien nodig wijzigingen aan te brengen en de bestanden vervolgens naar onze PLC-tablet te exporteren.

Beheer lay-outtaken met de PLC 600 Tablet

Meer dan alleen een tablet  – de PLC 600 is een krachtige controller voor uw uitzettaken. Teken met deze robuuste tablet die is ontworpen voor de moeilijkste bouwplaatsen uitzetpunten en -lijnen rechtstreeks in 2D of in 3D vanuit CAD- en BIM-gegevens.

Ontdek de PLC 600 lay-outtablet

Houd je gereedschap precies en nauwkeurig

Voor de beste prestaties moeten meetapparaten minimaal één keer per jaar worden gekalibreerd. Met onze uitgebreide kalibratieservice ontvangt u een certificaat waaruit blijkt dat uw apparaat overeenkomt met een conformiteitsverklaring volgens ISO/IEC 17050-1.   

Ontdek onze kalibratieservice

Neem controle over uw gereedschapskosten

Vereenvoudig uw financiële planning en administratie met onze service voor machineparkbeheer. Betaal een vast maandelijks bedrag dat al uw machines dekt met inbegrip van het gebruik, service en reparatiekosten. Laat ons voor uw machines zorgen, zodat u voor uw bedrijf kunt zorgen. 

Ontdek onze oplossing voor machineparkbeheer