Richtlinen und Normen der Staubentwicklung in der EU und Deutschland.

Richtlijnen en normen

Stofontwikkeling op de bouwplaats

Aangezien stofontwikkeling op bouwplaatsen schadelijk en zeer gevaarlijk is, heeft de EU en de Duitse wetgeving normen en richtlijnen voor blootstelling aan stof op bouwplaatsen opgesteld. Wat zijn de nationale wetten en EU-wetten inzake stofontwikkeling op bouwplaatsen? Hoe zit dat met de arbeidsveiligheidsnormen? In welke stofklassen wordt de blootstelling aan stof verdeeld? Met welke bouwstofzuigers kan ik bouwstof verwijderen?

Op deze pagina ontdekt u: 

 • Welke stofklassen er zijn
 • Welke grenswaarden er gelden
 • Oplossingen in de strijd tegen bouwstof 

 

Wat zijn de stofklassen en limieten?

In stofklassen wordt stof in termen van grootte, consistentie en schadepotentieel van de stofdeeltjes, afhankelijk van het materiaal gecategoriseerd. De grenswaarden waarboven een bouwstofzuiger moet worden gebruikt, zijn aangepast aan het schadepotentieel van de stofdeeltjes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stofklasse L voor licht gevaarlijk stof, stofklasse M voor matig gevaarlijk stof en stofklasse H voor zeer gevaarlijk stof:

Wat betekent de stofklasse L, M en H?

 Stofklasse

  L

  M

  H

 Materialen

 • Huisstof
 • Aarde
 • Kalk
 • Gips
 • Mica
 • Houtstof
 • Metaalstof
 • Cement
 • Beton
 • Tegellijm
 • Deeltjes van plamuur, vulmiddel en vernis
 • Latex- en olieverven
 • Kwartsstof (bv. in zand en grind)
 • Asbeststof
 • Schimmelsporen
 • Lood stof
 • Minerale vezel

 Grenswaarde

  > 1 mg/m3

  > 0,1 mg/m3

  ≤ 0,1 mg/m3

 Effect

  Lichtelijk gevaarlijk

  Gemiddeld gevaarlijk, pathogeen

  Zeer gevaarlijk, carcinogeen en pathogeen

Wat zegt de EU-wetgeving over blootstelling aan stof?

De 2020-richtlijn van de EU inzake stofvorming op bouwplaatsen

De nieuwe grenswaarden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen die op 17 januari 2020 in de EU van kracht werden, moesten op 17 januari 2020 in de lidstaten geïmplementeerd zijn. In bouwstof komen bijvoorbeeld vaak kankerverwekkende en mutagene stoffen voor. Dit geldt natuurlijk met name voor de bouwsector. Kristallijn silicastof (kwartsstof) is door de EU geclassificeerd als kankerverwekkend. De toegestane blootstellingsgrenswaarde is 0,1 mg/m3 in de lucht. 

Nationale wetgeving inzake stofontwikkeling op bouwplaatsen

Afgezien van de regelgeving van de EU, die op 17 januari 2020 van kracht is geworden, zijn er ook nationale wetten in de afzonderlijke EU-staten. Deze regelen eveneens de bescherming van werknemers tegen overmatige stofontwikkeling op de bouwplaats en kunnen strenger zijn dan de EU-wetgeving! 

Wat is het risico van het niet-naleven van de regelgeving?

Sancties en boetes

Arbeidsinspecteurs controleren of bedrijven de grenswaardevoorschriften en de Arbeidswet toepassen en of er industriële stofzuigers worden gebruikt om stofvorming op de bouwplaats te voorkomen. Indien de bouwwerkzaamheden conform de voorschriften en de laatste kennis worden uitgevoerd, heeft de inspectie geen gevolgen. Als de handwerkers echter verouderde technologie gebruiken of de arbeidsveiligheidsvoorschriften niet naleven, kunnen de werkgever steeds hogere boetes worden opgelegd. Als er helemaal geen passende beschermende maatregelen zijn genomen, volgt direct een boete en stillegging van het werk op de bouwplaats. Als de genomen maatregelen niet voldoende zijn, volgt een waarschuwing en mogelijk een boete. Als de aanwijzingen van de inspecteur dan niet worden uitgevoerd, is het gevolg een hogere boete en een bouwstop. Lees meer over de risico's en gevaren van bouwstof op onze website.

Onze oplossingen in de strijd tegen stofontwikkeling

Indien u op zoek bent naar de juiste bouwstofzuiger om stofontwikkeling op de bouwplaats tegen te gaan, om te kunnen voldoen aan de werkplekgrenswaarden en alle voorschriften, kijk dan eens bij de drie categorieën stofafscheiders. Deze komen overeen met de bovengenoemde stofklassen. 

Vermogensklasse L

Stofopname door het filtersysteem > 99 %

stofzuigers in stofklasse L zijn geschikt voor het gebruikelijke huisstof, zachthout-, kalk- en gipsstof of mica, d.w.z. materialen,die over het algemeen geen gezondheidsproblemen veroorzaken. De afvoer van het filter is niet onderworpen aan speciale vereisten. In Duitsland zijn stofzuigers van stofklasse L niet toegestaan op bouwplaatsen.

Naar de bouwstofzuiger VC 20L-X

Vermogensklasse M

Stofopname door het filtersysteem > 99 %

Deze klasse M stofzuigers zijn de wettelijk vereiste minimumklasse in de bouwsector: Deze zijn geschikt voor het verwijderen van bouwstof van  hardhout, plaatmaterialen, verfstofdeeltjes, keramiek, beton en baksteen. Het filter moet met weinig stof worden afgevoerd. Bekijk de compacte nat-/droogstofzuigers VC 20M-X.

Naar de stofzuiger VC 20M-X

Vermogensklasse H

Stofopname door het filtersysteem > 99 %

Klasse H-stofzuigers zijn verplicht voor het afzuigen van grote hoeveelheden hzeer gevaarlijke stof zoals asbest, lood, koolstof, nikkel, kobalt, koper, cadmium en schimmelstof. De filters moeten in dat geval stofvrij worden afgevoerd.

Naar de bouwstofzuigers