Taal

DC-EX 125/5"M

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen

De volgende symbolen worden bovendien gebruikt:
Image alternative Draag tijdens het gebruik van het apparaat een veiligheidsbril.
Image alternative Draag tijdens het werken met het apparaat gehoorbescherming.
Image alternative Draag tijdens het gebruik van het apparaat werkhandschoenen.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Kap
  DC-EX 125/5"M
  Generatie:
  01
  Serienr.:

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Image alternative WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen in deze documentatie en de veiligheidsvoorschriften van alle daarvoor goedgekeurde apparaten. Wanneer de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril.
 • Gebruik een stofmasker, dat de reststof die bij werkzaamheden optreedt van gezicht en ademwegen verwijderd houdt.
 • Ook als de kap gemonteerd is altijd de zijhandgreep van het daarvoor goedgekeurde Hilti apparaat gebruiken.
 • Draag werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Verbindingsstuk
 2. Blokkeerschakelaar
 3. Frontclip
 4. Glijschoen met markering voor snijpositionering
 5. Kleminrichting
 6. Glijslede
 7. Wielen
 8. Deksel
 9. Draairichtingspijl
 10. Schroefgat zijhandgreep
 11. Achterwand
 12. Glijslede
 13. Positiemarkering voor adapter haakse slijper
 14. Schaalverdeling diepteaanslag
 15. Vergrendelschroef
 16. Draairichtingsaanwijzing zwenkpositie haakse slijper

Sleufadapterset

Image alternative
 1. Adapter
 2. Afstandsring 3 mm
 3. Afstandsring 6 mm
 4. Uitbreekgereedschap

Correct gebruik

De DC‑EX 125/ 5" M kap wordt toegepast voor het doorslijpen en splijten in een minerale ondergrond, met name metselwerk, voor 125 mm/5" schijven in combinatie met een Hilti stofzuiger. De kap DC‑EX 125/ 5" M mag uitsluitend worden gebruikt voor de haakse slijpers AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S en AG 125-19SE, zonder gebruik van water.

Standaard leveringsomvang

1 afstandsadapter, 3 afstandsringen (3 mm / 0.1 in), 2 afstandsring (6 mm / 0.2 in), uitbreekgereedschap
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti center of online onder: www.hilti.com .

Technische gegevens

Technische gegevens


DC-EX 125/5"M
Gewicht
1,35 kg
Schijfdiameter
125 mm
Snijbreedte bij dubbele schijven
25 mm
Maximale snijbreedte
28 mm

Diamant-doorslijpschijven


Diamant-doorslijpschijf
Toepassing
Doorslijpen, splijten
Afkorting
DC‑D
Ondergrond
Mineraal

Ingebruikneming

Kap monteren

Image alternative
 1. Plaats de beschermkap zo op de hals van de spindel dat de beide driehoeksmarkeringen op het apparaat en op de beschermkap tegenover elkaar staan.
 2. Zwenk het apparaat radiaal en bedien tegelijkertijd de pal van de haakse slijper om de kap in de gewenste werkhouding te krijgen.
  • De pal vergrendelt hoorbaar.

Kap openen

Image alternative
 1. Druk op de kleminrichting.
 2. Open de frontclip.
 3. Bedien de blokkeerschakelaar.
 4. Open de kap.

Diamant-doorslijpschijf voor splijttoepassingen monteren

Voor deze toepassing mag Kwick-Lock niet worden gebruikt.
Voor deze toepassing os de extra verkrijgbare sleufadapterset noodzakelijk.
Image alternative
 1. Verwijder de bevestigingsflens voor de spindel.
 2. Schroef de adapter op de spindel en zet deze vast.
 3. Breng een diamant-doorslijpschijf aan in de te gebruiken draairichting.
 4. Breng de vulring voor de gewenste sleufbreedte aan.
 5. Breng een diamant-doorslijpschijf aan in de te gebruiken draairichting.
 6. Breng de spanmoer aan en zet de spanmoer vast met de spansleutel.
 7. Sluit de kap.

Diamant-doorslijpschijf monteren

Image alternative
 1. Plaats de spanflens op de spindel.
 2. Plaats de eerste diamant-doorslijpschijf op de spanflens.
  De voorziene draairichting in acht nemen.
 3. Schroef de snelspanmoer Kwick-Lock tot de aanslag op de doorslijpschijf.
 4. Sluit de kap.

Diepte instellen

 1. Maak de vergrendelschroef los.
 2. Druk de achterwand in de gewenste positie.
  • De groep wordt op de schaalverdeling weergegeven.
 3. Schroef de vergrendelschroef vast.

Invalfunctie

 1. Plaats de glijslede op het werkstuk.
 2. Schakel het apparaat in.
 3. Voer de doorslijpschijf in het werkstuk.
  Met de vergrendelschroef kan de invalfunctie krachteloos worden geschakeld.

Zijhandgreep monteren

Image alternative
 • Monteer de zijhandgreep aan de gewenste zijde.

Bediening

Toegankelijkheid bij wanden en hoeken

Image alternative
 1. Bedien de blokkeerschakelaar.
 2. Open de frontclip meer dan 180°.

Markeringen van de snijpositie

De markering 1 toont de positie van de binnenste doorslijpschijf resp. de afzonderlijke doorslijpschijf.
De markering 2 toont de maximale snijbreedtepositionering van de tweede schijf.

Gereedschap demonteren

Image alternative
 1. Open de kap.
 2. Open de spanmoer.
 3. Verwijder de diamant-doorslijpschijf.
 4. Verwijder de vulringen.
 5. Verwijder de diamant-doorslijpschijf.
 6. Maak de adapter los met de spansleutel.
 7. Druk op de pal van de haakse slijper.
 8. Draai de kap radiaal tot de kap van het apparaat kan worden verwijderd.

Rand afbreken

Image alternative
 • Breek de rand af.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.