Taal

DWP 10

Oorspronkelijke handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Symbolen

Symbolen in deze documentatie
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Aanwijzingen voor het gebruik en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Symbolen op het product
Image alternative Handleiding lezen
Image alternative Maximale bedrijfsdruk
Image alternative Vulhoeveelheid
Image alternative CE-testnummer

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Watertoevoerapparaat
  DWP 10
  Generatie:
  01
  Serienummer:

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product uitvoeren.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan de veiligheidsklep uitvoeren.
 • Kinderen en jongeren mogen dit product niet gebruiken.
 • Nooit met waterstofperoxide of andere zuurstofleverende middelen vullen.
 • Bij contact met materialen van het waterdrukreservoir zijn explosieve drukverhogingen mogelijk.
 • Zorg ervoor dat het watertoevoerapparaat niet boven de maximale bedrijfstemperatuur wordt verwarmd.
 • Als het wordt verwarmd tot boven de maximale bedrijfstemperatuur, zijn explosieve drukverhogingen mogelijk.
 • Let bij het pompen altijd op de manometer om de maximale bedrijfsdruk niet te overschrijden.
 • Leeg het reservoir iedere dag na het gebruik.
 • Laat nooit residuen in het reservoir achter.
 • Bewaar het product droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Koffer
 2. Weergave vulhoeveelheid
 3. Plug
 4. Manometer
 5. Veiligheidsklep
 6. Pomp
 7. Slang-insteeknippel met kogelkraan
 8. Slang
 9. Slang-insteekkoppeling
 10. Afvoeropening

Correct gebruik

Het hier beschreven product is een waterdrukreservoir voor het aanvoeren van koel- en spoelvloeistoffen bij boorapparaten, betonzagen en haakse slijpmachines. Hiervoor wordt meestal water gebruikt.

Mogelijk onjuist gebruik

Dit product is niet geschikt voor:
 • ontvlambare vloeistoffen
 • waterstofperoxide en soortgelijke zuurstofleverende middelen
 • bijtende stoffen (bepaalde desinfecterende middelen en impregneermiddelen, zuren, logen)
 • ammoniakhoudende vloeistoffen
 • oplosmiddelen en oplosmiddelhoudende vloeistoffen
 • taaie, kleverige of residu-vormende vloeistoffen (verven, vetten)
 • het gebruik in de voedingssector
Dit product mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt:
 • met externe drukbronnen
 • voor de opslag en bewaring van vloeistoffen
 • als oogdouche

Standaard leveringsomvang

Reservoir met pomp, slang met aansluitingen, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Technische gegevens

Het materiaal van het reservoir bestaat uit staal met een polyestercoating.
Leeggewicht
5,2 kg
Totale inhoud
13 ℓ
Maximale capaciteit
10 ℓ
Technische resthoeveelheid
0,03 ℓ
Maximale bedrijfsdruk
6 bar
Maximale bedrijfstemperatuur
40 ℃

Werkvoorbereiding

Watertoevoerapparaat in elkaar zetten

Image alternative
 1. Controleer voor het in elkaar zetten of het reservoir, de pomp en de slang onbeschadigd zijn.
 2. Breng de slang op de afvoeropening aan [1].
 3. Breng het lege watertoevoerapparaat met de pomp op druk tot 2 bar [2].
  • De druk mag binnen 30 minuten met niet meer dan 0,5 bar afnemen!
 4. Trek ter controle aan de rode knop van de veiligheidsklep [3].
  • De druk moet ontsnappen.

Watertoevoerapparaat vullen

Image alternative
 1. Vul het reservoir [1] bij met water.
 2. Controleer het vulniveau met behulp van de slang [2].
 3. Voer de transparante slang enkele keren van boven naar beneden in het reservoir [3].
  • De waterniveaus in de slang en het reservoir egaliseren. Het waterniveau dat zichtbaar is in de slang komt daarbij overeen met het vulniveau in het reservoir, dat u kunt aflezen van de schaal.

Watertoevoerapparaat voorbereiden

Image alternative
 1. Schroef de pomp in het reservoir [1].
 2. Druk de pomphandgreep omlaag en draai deze rechtsom [2].
  • De pomphandgreep is ontgrendeld.
 3. Genereer een druk van ongeveer 2 bar in het reservoir [3].
  • De maximale druk mag niet hoger zijn dan 6 bar (rode lijn op de manometer). Als de maximale druk wordt overschreden, treedt de veiligheidsklep in werking en ontsnapt de overdruk.
 4. Druk de pomphandgreep omlaag en draai deze linksom.
  • De pomphandgreep is vergrendeld.

Gebruik

Image alternative
 1. Sluit de insteekkoppeling van het waterdrukreservoir aan op de insteeknippel [1].
 2. Bedien de kogelkraan.
  • De vloeistoftoevoer begint.
  • De vloeistofhoeveelheid kan worden geregeld via de kogelkraan.
 3. Pomp bij als de druk onder de 1 bar daalt [2].
 4. Als het reservoir leeg is, vult u deze bij.

Na het gebruik

Image alternative
 1. Trek de rode knop van de veiligheidsklep net zo lang omhoog, tot het reservoir drukloos is.
 2. Sluit de kogelkraan en koppel de insteekkoppeling los van de insteeknippel [1].
 3. Vergrendel de pomphandgreep.
 4. Schroef de pomp uit het reservoir.
 5. Tap het achtergebleven water af uit het reservoir.
 6. Veeg het watertoevoerapparaat schoon met een vochtige doek.
 7. Wikkel de slang rond het vat en steek de insteekkoppeling op de plug van het watertoevoerapparaat [2].
 8. Zorg ervoor dat het watertoevoerapparaat kan drogen en berg het op in een droge, tegen zonnestralen beschermde en vorstvrije omgeving.

Onderhoud en verzorging

Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden

Image alternative
 1. Controleer het apparaat regelmatig.
  • Wij adviseren om de 2 jaar een externe test en om de 5 jaar een interne test en daarnaast om de 10 jaar een sterktetest door een gekwalificeerd persoon
 2. Haal de pomp uit elkaar [1] en smeer de O-ring en de manchet [b] in.
 3. Voer deze onderhoudswerkzaamheden altijd uit nadat het apparaat 50 keer is gebruikt, maar ten minste eenmaal per jaar!
  Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Storingstabel

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
In het watertoevoerapparaat wordt geen druk opgebouwd
Pomp is niet vastgeschroefd
 • Schroef de pomp stevig vast.
O-ring van de pomp is defect
 • Laat het apparaat door de Hilti Service repareren.
Manchet is defect
 • Laat het apparaat door de Hilti Service repareren.
Vloeistof ontsnapt aan de bovenzijde van de pomp
Klepschijf is vuil of defect
 • Reinig de klepschijf of laat het apparaat door de Hilti Service repareren.
Veiligheidsklep blaast te snel af
Veiligheidsklep is defect
 • Laat het apparaat door de Hilti Service repareren.
Manometer geeft geen druk in het reservoir aan
Manometer is defect
 • Laat het apparaat door de Hilti Service repareren.

Recycling

Image alternative Geef dit product niet met het huisvuil mee!
Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.

Informatie fabrikant

De HILTI DWP10-producten uit de 3585-serie voldoen aan de eisen van de Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU en dragen de CE-markering.
Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.