Taal

ON!Track Tag
AI L3

Originele handleiding

Veiligheid

Algemene veiligheidsinstructies

Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Algemene veiligheidsinstructies
  • Geen typeplaatjes of andere stickers afdekken.
  • Geen behuizingsopeningen afdekken.
  • De werking van schakelaars, displays en waarschuwingslampjes niet beïnvloeden.
  • De verdraagzaamheid van lijm en reinigingsmiddelen met de ondergrond moet voor het aanbrengen van het label worden gecontroleerd om kleurscheiding en chemische reacties te vermijden.
  • Uit de buurt van kinderen houden.
  • Het gebruik van een extra primer wordt geadviseerd, om de kleefkracht van het label te verhogen.
  • Als extra producten van derden worden gebruikt, zoals reinigingsmiddelen of hechtmiddelen (primer), de instructies van deze producten in acht nemen.
  • Houdbaarheid 2 jaar na de productiedatum (zie de verpakking).

Beschrijving

Correct gebruikt

ON!Track Tags zijn bedoeld om bedrijfsmiddelen te kenmerken met een eenduidig identificatienummer voor het Hilti bedrijfsmiddelenbeheersysteem ON!Track.

Technische gegevens

Technische gegevens

Gebruik- en opslagtemperatuur
−20 ℃ … 45 ℃
(−4 ℉ … 113 ℉)
Oppervlaktetemperatuur bij het aanbrengen
21 ℃ … 38 ℃
(70 ℉ … 100 ℉)

Gebruiksaanwijzingen

Lacunes in de nummervolgorde

Image alternative
Lacunes in de nummervolgorde ontstaan door kwaliteitscontroles. In iedere verpakking bevinden zich 100 ON!Track Tags.

Niet buigen

Image alternative
Het ON!Track Tag niet buigen.

Oppervlakken met een grote straal

Image alternative
Breng het ON!Track Tag niet op oppervlakken aan waarvan de diameter kleiner is dan 100 mm (3.94").

Het lijmvlak niet aanraken

Image alternative
Het lijmvlak van het ON!Track Tag bij het van de rol verwijderen niet aanraken of vervuilen.

Posities voor het aanbrengen van het ON!Track Tag

Image alternative
Breng het ON!Track Tag alleen op beschermde plaatsen aan.
Let erop dat het ON!Track Tag niet over een rand wordt aangebracht.

Aanbrengen

Ondergrond reinigen

Image alternative
De ondergrond grondig reinigen van vuil, met name van olie en vet, alvorens het ON!Track Tag aan te brengen.
Een geschikt reinigingsmiddel en een pluisvrije reinigingsdoek worden geadviseerd.
De ondergrond grondig afdrogen, om een optimale kleefkracht te bereiken.

Aanbrengdruk

Image alternative
Druk het ON!Track Tag met de palm van de hand of met een roller met gelijkmatige druk aanbrengen. Door harder te drukken neemt de kleefkracht van het ON!Track Tag toe.
Wacht na het aanbrengen van de ON!Track Tag een minuut, alvorens het bedrijfsmiddel te gebruiken.

Fabrieksgarantie

  • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.