Hilti Firestop brandcompartimenten

Wat is de WBDBO?

Een veel gestelde vraag uit het veld: wat is de WBDBO?

Als betrokkenen in de bouw is het enorm belangrijk voor u om duidelijk te hebben wat de definitie van WBDBO is. Want pas dan kunt u bepalen of u aan de WBDBO-eis voldoet.   

Als deskundigen op het gebied van bouwkundige brandpreventie krijgen wij vaak vragen over de WBDBO en brandwerendheid. 

Daarom leggen we in dit artikel uit wat de WBDBO is, wat het verschil is tussen WBDBO en brandwerendheid en hoe onze producten hierbij aansluiten.

Waar staat WBDBO voor?

Wat is de WBDBO? Uitleg over wbdbo en brandwerendheid

WBDBO staat voor Weerstand Brand Doorlating Brand Overslag. 

Niet te verwarren met brandwerendheid. WBDBO heeft betrekking op de brandcompartimenten in een gebouw, terwijl brandwerendheid over onderdelen van het gebouw gaat en hoe goed (welke tijdsduur) deze een brand kunnen weerstaan.

De WBDBO is samengesteld uit drie deelaspecten. Bovendien geeft de NEN 6069 voor elk van deze aspecten de criteria aan, welke overeenkomen met een bepaalde WBDBO.

 

Waar bestaat de WBDBO uit?

De drie elementen van de WBDBO

Vlamdichtheid

Beter bekend als de tijd dat vlammen zich niet verspreiden aan de niet-blootgestelde zijde van de wand

Stabiliteit

Dit is de tijd dat het element de dragende functie dient te behouden

Thermische isolatie

De tijd dat de temperatuur aan de niet-blootgestelde zijde van de wand onder een bepaalde temperatuur blijft

WBDBO en Brandwerendheid

Het verschil tussen WBDBO en brandwerendheid

Brandwerendheid en WBDBO. Hoe kan Hilti u helpen?

Brandwerendheid daarentegen wordt bepaald door een brandproef. Als dit volgens de Europese EN 13501-2 norm wordt gedaan, kan het onderdeel een classificatie krijgen. Een onderdeel dat de brand 60 minuten tegen houdt krijgt dan bijvoorbeeld een EI60 classificatie.

Met een brandproef wordt getest of voorwerpen voldoende brandveilig zijn. Vandaar dat brandproef ook wel brandtest wordt genoemd.

 

Hoe kunt u aan de WBDBO voldoen?

Hilti's brede firestop assortiment

Wat is WBDBO eis? En hoe Hilti u kan helpen met brandwerendheid

Dikwijls is het een uitdaging om te zien of aan de WBDBO voldaan wordt, omdat belangrijke onderdelen van de constructie niet altijd zichtbaar zijn.

Een voorbeeld is dat de vuistregel die aangehouden kan worden, dat een opening van 25mm of meer de constructie niet meer brandwerend is.

De Hilti systemen voor passieve brandbeveiliging zijn ontworpen om te voorkomen dat vuur, rook en giftige gassen zich door het gebouw verspreiden. Dit door bijvoorbeeld openingen in brandwerende muren, plafonds en vloeren te blokkeren. Bij Hilti bieden we een groot aantal firestop producten en -systemen, getest onder strenge internationale eisen, zoals ASTM en EN. Onze firestop oplossingen zijn gemakkelijk te installeren, te moderniseren en te inspecteren.