Image alt text (optional)

EN1992-4 VEREIST EEN STIJVE VOETPLAAT

Controleer de stijfheid van de voetplaat nu ook met de gratis PROFIS Engineering Standaard Versie

WAT ZEGT EN1992-4 6.2.1 OVER DE STIJFHEID VAN DE VOETPLAAT?

Met de uitgifte van EN1992-4 hebben ankerontwerp en de bijbehorende regels in Nederland een nieuwe betekenis gekregen. Hierin is belangrijk dat er uit wordt gegaan van een stijve voetplaat voor een lineaire verdeling van de belasting op de ankers. Dit is een vereenvoudigde aanname en komt vaak niet overeen met de werkelijkheid.

DE FORMULES VAN EN1992-4 ZIJN GEBASEERD OP DE VERONDERSTELLING VAN EEN STIJVE VOETPLAAT

a) "De voetplaat is voldoende stijf zodat een lineaire spanningsverdeling geldt (naar analogie van de Bemoullihypothese)". (EN1992-4 6.2.1 a)

Aan de slag met Profis Engineering

WAAROM IS HET CONTROLEREN VAN DE STIJFHEID VAN DE VOETPLAAT ÜBERHAUPT BELANGRIJK?

Bijkomende effecten aan de randen van de voetplaat

De vervorming van de plaat veroorzaakt extra drukbelastingen, meestal bij de voetplaatranden, die door de ankers moeten worden gecompenseerd.    

Herverdeling van de lasten in de ankergroep

Door de plaatvervorming worden de ankers dichter bij het profiel zwaarder belast dan verder van het profiel af.

Vermindering van de inwendige hefboomarm

De vervorming van de plaat leidt tot een vermindering van de inwendige hefboomarm. Als het moment constant blijft, leidt dit tot hogere belastingen op de ankers.

Verplaatsing ten gevolge van flexibele voetplaten

Niet-stijve voetplaten hebben de neiging grotere vervormingen te vertonen. In een uitkragende balk kan een niet-stijve voetplaat tot verplaatsing leiden wanneer de voetplaat draait. Als ingenieur moet u hiermee rekening houden.

ANALYSE VAN DE BUIGSTIJFHEID VAN DE VOETPLAAT MET PROFIS STANDAARD

In de literatuur en ontwerpnormen zijn standaarden te vinden voor een juiste validatie van de stijfheid van voetplaten. In de praktijk is het echter soms lastig om dit te evalueren.

Met PROFIS Engineering Standaard kan de buigstijfheid van de voetplaat geëvalueerd worden. Hiermee kunnen de juiste ankerbelastingen bepaalt worden of de voetplaat geoptimaliseerd worden.

Loading
Profis Engineering Hilti

PROFIS ENGINEERING

Meer informatie