HUS3-H14 formwork 1

Schoren advies

Wilt u vrijblijvend schoren advies voor uw projecten? Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en onze engineers nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

De specificatie (berekening en/of advieswerk) geleverd door Hilti is gebaseerd op de informatie verstrekt door de klant aan Hilti en geldt als indicatieve informatie. Het bevat geen geschiktheid voor een beoogde toepassing, doel, goedkeuring, bevestiging van juistheid of anderszins. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de relevante, correcte en volledige informatie nodig of nuttig voor de specificatie. De specificatie moet nagekeken en goedgekeurd worden door de klant en ieder gebruik daarvan is op eigen risico van de klant. Hilti kan daar niet voor aansprakelijk worden gehouden. De klant verbindt zich ertoe om producten te gebruiken overeenkomstig de richtlijnen uitgevaardigd door Hilti en de stand van de techniek.

Op alle berekeningen, adviezen en overeenkomsten van Hilti zijn de Bijzondere Voorwaarden voor Technisch advies en de Algemene Verkoopvoorwaarden Hilti Nederland B.V. van toepassing. Mede onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden sluit Hilti iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade als gevolg van onverhoopte onjuistheden in berekeningen en/of advieswerk en/of eventueel onjuist gebruik van door Hilti geleverde producten. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden. De bijzondere en algemene voorwaarden zijn te vinden op www.hilti.nl.