Technologie in de bouw

Productiviteit heeft vele facetten

Rebar ankerstangen bouwplaats
''Wanneer wij ons personeel nieuwe methoden en innovaties aanbieden, kunnen zij vele malen efficiënter werken''

Wanneer u weet welke processen tijdroven, vervelend, of foutgevoelig zijn, kunt u gericht naar alternatieven zoeken. Er ligt veel potentie in het heroverwegen van procedures en processen.

 

 

*De mening van de klant

Zelfs kleine veranderingen kunnen een groot effect hebben

Een nieuw proces voor een bekende taak kan uren werktijd besparen. Drie factoren zijn bepalend voor een geslaagde uitvoering: 

  • De juiste technologie van uw bedrijf
  • De acceptatie door uw werknemers 
  • Change Management bij de invoering en steun van partners

Uw werknemers kunnen slechts 73% van de tijd productief werken

Had u dat gedacht?

10% vermijdbare, onproductieve werktijd op de bouwplaats
Vertragingen door ontbrekend werkmateriaal, ontbrekende of defecte apparatuur, en het opruimen of schoonmaken van de bouwplaats.

2% productie en het verhelpen van gebreken
Dit omvat zowel het verhelpen van gebreken vóór de oplevering van het bouwwerk als na de oplevering

5% algemene, niet-productiegebonden werkzaamheden van het personeel op de bouwplaats
Daaronder vallen bijvoorbeeld algemene taken op de bouwplaats, en onderhoud van machines en materiaal. 

10% opdrachtgerelateerde, niet-productieve werktijden buiten de bouwplaats
Zoeken naar materiaal, laad- en voorbereidingstijden, reistijden.

Gebrek aan informatie: Die Arbeitsproduktivität auf Baustellen / NEUE LANDSCHAFT 08/2017 / door Prof. Dr. Wolfgang Ziegler

Een vergrijzende beroepsbevolking verhoogt het tekort aan vaardigheden

Ongeveer 23% van de bouwvakkers in Europa is tussen de 55 en 65 jaar oud, en zal binnenkort met pensioen gaan. Daarbij is het grootste deel van de arbeidskrachten, namelijk 40% van de bouwvakkers, tussen de 40 en 55 jaar oud.

Ongeschikte of verouderde technologie kost tijd en geld

Maar liefst 26% van de bouwvakkers gaf in een enquête* in de bouwsector aan dat zij niet over de juiste apparatuur of nieuwe technologie beschikken om hun werk optimaal en snel uit te voeren.

* Construction Productivity Blog: The Surprising Thing You Need to Keep Construction Talent: Tech

Projectvertragingen

De meest voorkomende reden voor vertraging van bouwprojecten is de uitbreiding van de projectomvang. Ongeveer 70% van alle bouwprojecten loopt op die manier vertraging op.

Productiviteit kent vele aspecten

Succesfactor 1

Rebar technologie

De juiste technologie voor uw bedrijf

Een inventarisatie kan helpen de juiste technologie of nieuwe methode voor uw bedrijf te vinden:

Welke productiviteitsproblemen komen in uw bedrijf het meest voor? Mogelijke uitdagingen zijn: 

  • Inefficiënte communicatie 
  • Gebrek aan vaklui
  • Verouderd materieel
  • Inefficiënte werkprocedures

Succesfactor 2

Rebar gesprek tussen betrokkenen bij de bouw

Integratie van alle bij het bouwproces betrokken partijen

Zorg ervoor dat alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproject waarin de nieuwe technologie zal worden gebruikt, mee aan boord zijn:

De opdrachtgever, de planner, de onderaannemer en de testingenieur moeten worden ingelicht over het gebruik van de nieuwe technologie en op de hoogte zijn van de werking ervan en van eventuele wijzigingen in de werkprocedures. 

 

Succesfactor 3

Plaatsen van Rebar ankerstangen

De aanvaarding door uw werknemers

Nieuwe technologie, uitrusting en werkmethoden zijn alleen nuttig als ze consequent worden ingevoerd en toegepast.

Om de nieuwe werkinstrumenten of procedures efficiënt in te kunnen zetten, moeten uw werknemers ze begrijpen en de voordelen ervan kennen. 

Om dat te bereiken heeft uw team baat bij goede begeleiding en een uitgebreide training waarin uw mensen vragen kunnen stellen. 

Zo kunnen ze de voordelen van de nieuwe technologie zelf ervaren