Dienstenbeschrijving en bijzondere voorwaarden ON!Track

1. Dienstenbeschrijving

1.1.      De Hilti ON!Track diensten (de “Dienst(en)”) worden door Hilti aan de Klant ter beschikking gesteld krachtens de Overeenkomst voor de Software en Diensten en het desbetreffende Bestel Formulier (hierna de “Overeenkomst”). De Dienst bestaat uit (i) de beschikbaarstelling van de Software en (ii) de ondersteuning zoals beschreven in de bijlage bij de Overeenkomst.

1.1.      De Software bestaat uit:

1.1.1.  Webapplicatie:

a)     Materieelbeheer

b)     Voorraadbeheer

c)     Asset tracking

d)     Keuringen en onderhoud

e)     Veiligheids- en gezondheidsdocumentatie beheer

1.1.2.  Mobiele applicatie:

a)     Materieelbeheer

b)     Voorraadbeheer

c)     Asset tracking

d)     Keuringen en onderhoud

e)     Veiligheids- en gezondheids- documentatie beheer

f)      Barcodes scannen

g)     Achtergrondscannen

 

2. Bijzondere voorwaarden voor diensten

2.1.      Software-toegang

De Dienstverlener verleent toegang tot de Diensten na afronding van de implementatiediensten.

2.2.      Bevoegde Gebruikers en Verleende rechten. Bevoegde Gebruikers zijn medewerkers van de klant en eventuele derden die namens of in opdracht van de Klant de Software gebruiken.

2.3.             Data extractieperiode. Voor het einde van de looptijd of verlengde looptijd (voor zover van toepassing) van de Overeenkomst is de Klant verantwoordelijk voor het vooraf uit het systeem halen van de Klantgegevens. De Dienstverlener zal de Klantgegevens na 60 dagen verwijderen. Klantgegevens kunnen na deze periode niet meer worden hersteld. 

3. Extra Modules

De volgende modules kunnen worden toegevoegd indien deze worden besteld:

a)     Basis assetkosten module

b)     Bulk-verbruiksmateriaal module

Systeemvereisten

Om de Diensten te kunnen implementeren, gebruiken en bedienen, moet de Klant ervoor zorgen dat zijn (besturings)systemen, netwerken en/of apparaten voldoen aan de volgende Systeemvereisten:

 

Microsoft® Internet Explorer®

Microsoft® Edge

Google Chrome™

Mozilla® Firefox®

Apple® Safari®

ON!Track Web applicatie via laptops of desktops

IE 11+

40.x+

v26+

v57+

11.x+ (enkel MAC OS )

 

 

Compatible OS

Compatible browser

Minimum network speed/type

Minimum data plan *Depending on usage

Minimum RAM

Minimum disk space *Depending on usage

ON!Track mobiele  applicatie

Android 5.0.0 en hoger;
iOS 11.0.0 en hoger

N/A

3G en meer

500 MB / maand

2GB

200 MB

 

De Systeemvereisten kunnen naar eigen inzicht van de Dienstverlener worden gewijzigd. De Dienstverlener zal de Klant vooraf informeren over een wijziging van de Systeemvereisten. Per de ingangsdatum van de wijziging maken de gewijzigde Systeemvereisten onderdeel uit van dit document en daarmee van de Overeenkomst.  

4. Gebruiksbeperkingen

Bij het gebruik van de Diensten dient de Klant zich volledig te houden aan de volgende Gebruiksbeperkingen en is hij als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van de vereiste mitigerende maatregelen, waarbij hij een inspanningsverplichting heeft om elke vorm van overtreding van de Gebruiksbeperkingen te voorkomen:

 

De Diensten moeten worden gebruikt volgens de eventuele nader door Dienstverlener gegeven (technische) aanwijzingen en instructies Het Hilti Product Portfolio dat wordt gebruikt in combinatie met de Diensten geldt voor Nederland, voor andere landen kunnen andere portfolio’s gelden. Alle gegevens die worden opgenomen in de Diensten zijn bij benadering, daarom moet de Klant eerst specifiek kijken naar de productinformatie die wordt weergegeven in de Software alvorens het relevante Hilti product wordt gebruikt. De resultaten van de calculaties van de Diensten zijn gebaseerd op dat wat de Klant invoert.  De Klant is daarom als enige verantwoordelijk voor fouten, de volledigheid en de relevantie van de door de Klantgegevens. Bovendien is het mogelijk dat de gegevens die in de Software zijn vastgelegd niet alle gegevens omvatten die nodig zijn voor de beoordeling van de status van het product. Daarom is de Klant als enige verantwoordelijk voor het monitoren van (i) het onderhoudsschema, (ii) life cycle management en (iii) de regelmatige en tijdige fysieke inspectie van de producten. De Software dient alleen als hulpmiddel bij het beheer van de producten, maar zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de afwezigheid van fouten, de juistheid of de geschiktheid voor enig beoogde doel. De Klant dient alle noodzakelijke en redelijke stappen te nemen om schade veroorzaakt door het gebruik van de Diensten te voorkomen of te beperken. 

5. Gegevensbescherming.

Download de PDF voor meer informatie omtrent gegevensbescherming en Sub-verwerkers

6. Zakelijke Diensten

De volgende Zakelijke Diensten zijn beschikbaar voor en/of gerelateerd aan de Diensten en worden uitgevoerd door Dienstverlener, mits de Klant deze heeft besteld:

 

1.1.             Analyse op locatie

Analyses op locatie worden door de Dienstverlener uitgevoerd op de overeengekomen locatie van de Klant. Ze kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

·       Beoordeling van de situatie bij de Klant met betrekking tot het tracken en beheren van producten

·       Identificatie van verbeterpunten met betrekking tot het tracken en beheren van producten

·       Kwantificering van besparingspotentieel door het implementeren van (een) relevante Software module(s) van de Dienstverlener

·       Een implementatieplan voorstel voor Hilti ON!Track

1.2.             Software Setup

De Software-setup wordt op afstand uitgevoerd door de Dienstverlener. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten:  

·       Vaststellen van de datastructuur, bijvoorbeeld voor categorieën en -locaties

·       Vaststellen van gebruikersrollen

·       Gegevensexport/import/invoerondersteuning

 

 

1.1.             Tagging en implementatie dagen

De tagging- en implementatiedagen worden door de Dienstverlener uitgevoerd op overeengekomen locatie van de Klant. Zij kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

·       Het aanbrengen van tags op de producten

·       Toevoegen van producten aan de Software

1.2.             Training op locatie

De On-Site Training Services worden door de Dienstverlener uitgevoerd op de overeengekomen locatie van de Klant. Ze kunnen de volgende activiteiten omvatten: 

·       Het bekend maken met het systeem en belangrijkste definities

·       Training over het opzetten en gebruiken van de webapplicatie

·       Training over het opzetten en gebruiken van de mobiele applicatie

·       Training over het gebruik van de hardware indien deze is aangeschaft bij de Dienstverlener

·       Procesaanbevelingen

·       Aanbeveling over het taggen van verschillende soorten producten

1.3.             Online Training

De Online Training Diensten worden door de Dienstverlener via het internet uitgevoerd. Ze kunnen de volgende activiteiten omvatten

·       Het bekend maken met het systeem en belangrijkste definities

·       Training over het opzetten en gebruiken van de webapplicatie

·       Training over het opzetten en gebruiken van de mobiele applicatie

 

7. Non-Hilti Diensten

·       Firebase Cloud messaging

·       Firebase op afstand configureren 

·       Apple Push-meldingsservice