Veiligheid bij brand

EAD meetrichtlijn en rechtsgrondslagen voor draagconstructies in de installatietechniek

Hilti brandtests

De uitdaging: vlucht- en reddingsroutes veilig ontwerpen en uitvoeren

Een van de belangrijkste overwegingen bij het ontwerpen van modulaire railsystemen in geval van brand is de mensen voldoende tijd te geven zodat ze bij brand het gebouw veilig kunnen verlaten.  

Er bestaan maar weinig richtlijnen zoals bijv. Europese beoordelingsdocumenten (EAD) die gaan over hoe lang installaties boven het hoofd hun draagvermogen bij hoge temperaturen moeten behouden.

Het door de EOTA aangenomen beoordelingsdocument EAD 280016-00-0602 kan worden gebruikt om weerstanden en vervormingen van deze systemen te berekenen in geval van brand.  

 

Bekijk de video om hierover meer te weten te komen.

Wist u dat....

3.8 m

Ontstane branden
per jaar wereldwijd

Naar beneden vallende verlaagde plafonds, geblokkeerde vlucht- en reddingsroutes en beschadigde binnen- of buitentrappen zijn verantwoordelijk voor veel van deze slachtoffers. Als draagconstructies van de technische uitrusting van het gebouw niet op brand zijn gebouwd, vormen ze in geval van brand een risico voor de veiligheid. Verschillende buizen, leidingen en kabels, etc., boven de verlaagde plafonds, kunnen naar beneden vallen door de inwerking van hoge temperaturen en een niet-deskundig uitgevoerde draagconstructie wat het ontsnappen uit het gebouw moeilijker maken.

Brand verspreidt zich gewoonlijk in slechts 5 minuten door een gebouw.

Hilti fire testing curve

Standaardtemperatuurcurve: de snelle toename van de temperatuur leidt tot een onmiddellijke verzwakking van de staalsterkte van modulaire railsystemen.

Hilti MEP supports fire
De gevolgen zijn aanzienlijke vervormingen en het mogelijk bezwijken van het gehele systeem.

Nationale voorschriften en wettelijke vereisten

Meetmethoden van modulaire railsystemen in geval van brand

Op dit moment zijn twee geharmoniseerde Europese normen  de belangrijkste bronnen voor de plaatsing van ventilatiekanalen en rookbeveiliging in geval van brand.

- EN 13501, waarin een classificatie van brandgedrag van bouwproducten wordt geregeld
- EN 1366-1: 2104 die brandbestendigheidstests voor gebouwinstallaties beschrijft

Naast deze Europese normen die van toepassing zijn in Duitsland met de M-LAR en DIN 4102-4 aanvullende bepalingen voor:Vluchtwegen

Vluchtwegen In de door het "bouwtoezicht" van de Commissie van de Duitse Bauministerkonferenz in de openbaarheid gebrachte richtlijn wordt beschreven hoe in geval van brand vluchtwegen voldoende lange tijd vrijgehouden kunnen worden.

 

Verlaagde plafonds 

- Verlaagde plafonds moeten zowel bij brand van boven als van onderen de vereiste brandwerendheid waarborgen.

- Speciale vereisten zijn van toepassing op installaties tussen het bouwplafond en een verlaagd plafond.      

 

Voor ventilatiesystemen gelden aanvullende bepalingen in Duitsland. De richtlijn model ventilatiesystemen

M-LüAR regelt naast de EU-specificaties de uitvoering van ventilatiesystemen

 

- Paragraaf 5.2.2 verwijst naar de bevestiging van brandbestendige ventilatieleidingen

- Paragraaf 5.2.4 verwijst naar ventilatiekanalen boven een verlaagd plafond, die moeten worden bevestigd, zodat ze in geval van brand niet naar beneden kunnen vallen.

Meetmethoden van modulaire railsystemen in geval van brand

Het ontwerpen van draagconstructies van de technische gebouwuitrusting met brandbeveiligingsvereisten is een centrale taak voor planners, architecten en ingenieurs.  

Ondanks het grote belang van brandbeveiliging in de bouwtechnologie, is er nog geen uniforme en betrouwbare ontwerpmethode.  

Zelfs de wijdverbreide Eurocode 3 is in het huidige academische en industriële onderzoek ontoereikend gebleken..

De tekortkomingen van de Euro Code 3 zijn te wijten aan het beperkte toepassingsgebied ervan: hier gaat het om constructieve staalconstructiedelen en niet om dunwandige stalen profielen, die worden toegepast in buisbeugels en modulaire railsystemen. Niettemin wordt de Eurocode 3 vaak ten onrechte toegepast op dunwandige railconstructies.

Waarom is DIN EN 1993-1-2 (EC3-1-2) ongeschikt voor buisbeugels?

Hilti fire design

Testresultaten bevestigen dat de Eurocode 3 onvoldoende rekening houdt met vervormingen.

Studies door fabrikanten evenals onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeksresultaten tonen aan dat het ontwerp van dunwandige modulaire draagsystemen volgens DIN EN 1993-1-2 (EC3-1-2) niet veilig is. 

MFPA Leipzig bevestigt dat de bepaling van vervorming volgens EC3 in geval van brand aan de onveilige zijde ligt. 

 

Meetrichtlijn voor SHK-draagconstructies volgens de nieuwste stand van de techniek

Hilti heeft in samenwerking met toonaangevende brandveiligheidsinstellingen zoals DIBt en EOTA aan een EAD (European Assessment Document) voor het ontwerpen en testen van brandveiligheidsoplossingen voor modulaire railsystemen meegewerkt.

Daarmee kunnen in de toekomst SHK-draagconstructies met brandbestendigheid op basis van ETA's, situatiegerelateerd, flexibel en economisch worden opgemeten.

ETA – Europese Technische Toelating

Hilti fire FEM

Met Hilti installatiesystemen krijgt u economische en flexibele oplossingen die volgens de specificaties van de nieuwste inzichten zijn getest en beoordeeld. 

Hilti ETA's op basis van het Europese beoordelingsdocument EAD 280016-00-0602 (producten voor installatiesystemen voor technische gebouwuitrusting zoals buizen, kanalen, leidingen en kabels) kunnen in de toekomst als bewijs voor brandveiligheid worden gebruikt.

Kies uit een breed scala aan producten met ETA om te voldoen aan de nieuwste stand van de techniek. Met deze producten en toepassingen maakt u al bij uw ontwerp een veilige evacuatie, onbelemmerde toegang voor brandweerlieden en de bescherming van waardevolle goederen mogelijk.  

 

Relevante toepassingen:

Hilti MEP supports

Rails rechtstreeks op het plafond

Hilti MEP supports

Trapeziumconstructie

Hilti MEP supports

U-juk

Hilti MEP supports

Verlaagde consoles

Hilti MEP supports

Niet verlaagde consoles

Hilti MEP supports

Eenpuntsophanging

Hilti oplossingen en services:

Hilti-systemen en -producten leveren een belangrijke bijdrage aan de constructieve brandbeveiliging. Onze ingenieurs onderzoeken en ontwikkelen al meer dan 30 jaar producten en technologieën om mensen en gebouwen bij brand zo goed mogelijk te beschermen.

 

Deze decennia durende ontwikkeling heeft geresulteerd in een uitgebreid assortiment modulaire railsystemen, bevestigingstechnieken en brandbeveiligingsproducten.

 

Om uw productiviteit te verhogen en u tijd te besparen, bieden wij u onze ontwikkelingsservice en eenvoudig te gebruiken software-oplossingen.  

 

Hilti design services

Engineeringservices

Wij ondersteunen u graag bij het ontwerpen en uitwerken van modulaire railsystemen met en zonder brandbeveiligingsvereiste. Neem gewoon contact met ons op en wij vinden een passende oplossing voor u.

Meer informatie

Technische ondersteuning

Als u op dit moment bij uw project dit soort uitdagingen tegenkomt of u technisch advies bij het kiezen van producten nodig heeft, kunt u ter ondersteuning de hulp van onze ervaren ingenieurs van Hilti inroepen.